Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Apzinātības kursu atcelšanas nosacījumi

Ja atceļat savu dalību vairāk, kā 10 dienas pirms kursu sākuma, tiek ieturēta jūsu pieteikuma administrēšanas maksa - 30 EUR apmērā.

Ja atceļat savu dalību mazāk, kā 10 dienas pirms kursu sākuma tiek ieturēta reģistrācijas maksa - 90 EUR apmērā.

Ja atceļat savu dalību mazāk, kā nedēļu pirms kursa sākuma, tad veiktās iemaksas netiek atgrieztas. Gadījumā, ja jūs atrodat sev aizstājēju dalībai kursā, jums tiks atgriezta dalības maksa pilnā apmērā, izņemot 20 EUR administrēšanas maksu. Ir iespējams mainīt dalību uz citu kursu, ja vien par to tiek paziņots 2 nedēļas pirms sācies kurss, uz kuru jūs reģistrējāties sākumā.

Miervidi, kā kursu rīkotāji ir atbrīvoti no atbildības par saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai valsts institūciju normatīvo aktu piemērošanas gadījumos, kas tieši padara noslēgto vienošanos par daļēji vai pilnīgi neiespējamu.

Ja kursus nepārvaramas varas apstākļos nav iespējams nodrošināt klātienē, tad mēs piedāvājam tos apgūt Apzinātības prakses tiešsaistes kursa formātā.