Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Apzinātības prakses kurss tiešsaistē un individuāli

Kursa saturs un norise

Reģistrējoties kursam Jūs saņemsiet lekciju audio ierakstus un varēsiet tulīt pat uzsākt mācības un konsultēties ar mums individuāli.

Katru lekciju Jums būs iespēja noklausīties audio ierakstā, kā arī Jūs saņemsiet epastā lekciju izdales materiālus ar teoriju un praktiskiem vingrinājumiem. Visu kursa laiku, reizi nedēļā jūs varat saņemt individuālu 20-30 minūšu konsultāciju, kuras laikā apspriesties par savu meditācijas praksi. Konsultācijas notiek pa tālruni, e-pastu, Skype, Zoom un tml. Kā arī Jūs varat ar mums sazināties biežāk, ja prakses laikā ir radušās grūtības.

Reģistrējoties kursam Jūs saņemsiet dāvanā mobilās lietotnes MIERVIDI gada abonementu 47,99 EUR vērtībā. Abonements jums ļauj piekļūt visām meditācijām. (Ja jums jau ir abonements, Jūs varat uzdāvināt šo dāvanu kādam citam.)


Kursa datumi

Jūs varat uzsākt uzreiz pēc reģistrācijas!

Mēs nosūtīsim jums kursa materiālus, lai Jūs varat uzsākt praksi un konsultēsim Jūs individuāli.


Kursa programma

Pirmais seminārs „Izslēgt autopilotu”

Jūs varat uzsākt šo kursu uzreiz pēc reģistrēšanās! 

Kas notiek, kad mēs atsakāmies no darbošanās autopilotā un vairāku lietu darīšanas vienlaicīgi. Kas notiek, kad koncentrējamies tikai uz vienu lietu vienā laika sprīdī? Kā automātiskas domas un darbības ietekmē mūsu pašsajūtu. Darbības un esības modalitāte. Attieksme meditācijā kā veiksmīgas meditācijas prakses pamats.

 

Otrais seminārs “Sajust un pieredzēt nevis domāt par”

Izgaršot atšķirību starp domājošo prātu un sajūtošo, pieredzošo prātu. Iepazīsim mūsu nervu sistēmas darbību, iegūsim izpratni par stresa veidošanās un regulēšanas mehānismiem. Pētīsim ķemeņa skenēšanas meditācijas struktūru un norisi. Ķemeņa skenēšana ir viena no pamata tehnikām, kas mums ļauj apgūt emocionālo pašregulāciju.

 

Trešais seminārs “Paturēt ķermeni prātā”

Mēs viegli pavadām “galvā” tik daudz laika, ka vispār varam aizmirst par to, ka mums ir ķermenis. Mūžīgā plānošana, analizēšana, pārdomas un salīdzināšana. Neviena no šīm lietām nav slikta pati par sevi, bet tās viegli var ietekmēt mūsu fizisko un psihisko labsajūtu. Mācīsimies emocionālo inteliģenci un meditāciju kustībā.

 

Ceturtais seminārs „Kultivēt draudzīgumu un labvēlību”

Būt atvērtiem un empātiskiem pret sevi un citiem ir ļoti būtiski. Īpaši svarīgi sākt ar iejūtību pret sevi, jo tas var mazināt paškritiku, kas raksturīga mūsu domāšanai. Pamazām mēs ieraugām, ka dažas lietas dzīvē ir mazāk svarīgas nekā sākumā mums šķita, un atklājam, ka tās ir vieglāk atlaist un pārstāt pārspīlēti par tām rūpēties. Mācīsimies labvēlības laipnības meditācijas tehniku.

 

Piektais seminārs “Kad tu pārstāji dejot?”

Nogurums, pārstrādāšanās un tas, ka veicamie pienākumi škietami nebeidzas nereti mūs atrauj no tām svarīgajām aktivitātēm, kuras mums palīdz atjaunot spēkus un parūpēties par sevi. Viegla aizkaitināmība ir tikai viena no izdegšanas pazīmēm. Mācīsimies, kā nepārstrādāties, atjaunot enerģiju, kā arī uzsāksim līdzsvarot nemierīgus prāta stāvokļus ar elpas meditāciju.

 

Sestais seminārs “Nokļūt ārpus baumu robežām”

Grupas nodarbība tiešsaistē: 21. maijā, 19:00 – 20:30

Prāts nepārtraukti strādā aiz “skatuves”, cenšoties radīt labāko pasaules attēlojumu kāds ir iespējams. Prāta radītais pasaules attēlojums var būt patiess, daļēji patiess vai nepatiess, un to ir grūti izšķirt. Domu process galvā atgādina nebeidzamas baumas. Mācīsimies meditācijas tehnikas, kas palīdz iepazīt un nomierināt prātu.


Septītais seminārs “Grūtību izpēte”

Grupas nodarbība tiešsaistē: 28. maijā, 19:00 – 20:30

Kā mēs izturamies pret tām mazajām vai lielajām grūtībām, kas mums atgādina par mūsu ievainojamību? Sastopoties ar grūtībām ir dabiska tendence no tām novērsties, taču šajā nodarbībā mēģināsim apzināti ieskatīties grūtībām acīs. Mācīsimies meditācijas tehnikas, kas mūs stiprina grūtību pārvarēšanā.

 

Astotais seminārs “Tava vērtīgā un piepildītā dzīve”

Grupas nodarbība tiešsaistē: 11. jūnijā, 19:00 – 20:30

Pirmās septiņas nedēļas ir palīdzējušas izmēģināt apzinātības praksi, taču astotā nedēļa ir svarīgākā no visām. Kā padarīt apzinātības praksi par savas dzīves sastāvdaļu? Kā nepazaudēt apgūto un ieviest vienkāršus ikdienas apzinātības paradumus. Ceļamaize.

 

Papildus studēšanai. Dāvinām audio lekciju “Apzināta bērnu audzināšana”

Kā apzinātības prakse var palīdzēt pieaugušajiem, kuri ir kopā ar bērniem (vecākiem, skolotājiem, aprūpētājiem)?  Kā izmantot apzinātības prakses principus bērniem? Kā vecāki var rūpēties par atbildīgu viedierīču lietošanu un kā apzinātības prakse tam var palīdzēt?

Šajā lekcijā mēs vērsīsim uzmanību sekojošām kvalitātēm – uzmanība, empātija, atvērtība pieredzei un jaunam redzējumam, pieņemšana. Tās visas ir būtiskas, lai izkoptu un uzturētu labas attiecības ar bērniem, apzinātas attiecības. Bērni dzīvo atšķirīgā "kultūrā", viņiem ir citāda izjūta par to, kā pasaule darbojas un citas stratēģijas, kā tikt galā ar sarežģītām situācijām. Ar ko bērni atšķiras no pieaugušajiem? Kā atšķiras darbs no spēles?

* Lekcijas materiālos ir ieļauta lekcijas prezentācija

Vispārīga informācija

Mēs aicinām jūs pievienoties šim kursam, ja jums ir motivācija, bet nepieciešams atbalsts un palīdzība, lai ieviestu būtiskas pārmaiņas savā dzīvē – mainītu savus domāšanas, emocionālās reaģēšanas, fiziskās slodzes un / vai ēšanas paradumus, vai arī jūs vēlaties, lai meditācijas prakse, cieņpilnas rūpes par sevi un apzinātība kļūtu par jūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

Kursa garums ir vidēji divi mēneši, jo tas ir pietiekams laiks, lai radītu izmaiņas jūsu nervu sistēmas darbībā un jūs izveidotu savam ķermenim, prātam un temperamentam vispiemērotāko ikdienas praksi. Šis laiks ir nepieciešamas, lai attīstītu tik spēcīgu pamatu jaunajiem paradumiem, ka tie turpinātu darboties vēl daudzus gadus.

 

Kā tas praktiski notiks?

Kursā ir 70% prakses un 30% teorijas. Kurss ir veidots tā, lai jūs varētu apgūt meditācijas pamatus un uzsākt regulāru praksi mājās. Katrā nodarbībā jūs klatienē vie tiešsaistē apgūsiet jaunu meditācijas tehniku, ka arī saņemsies sīkākus paskaidrojumus, kā to veikt. Nodarbības laikā būs 2 kopīgas meditācijas, lekcija un konsultācijas dalībniekiem par vingrinājumu veikšanu mājās. Katrs dalībnieks saņems lekciju izdales materiālus.

Apzinātība ir uzmanības vēršana un atvērtība tagadnes pieredzei, no viena mirkļa nākamajā, ar pieņemošu un labvēlīgu attieksmi pret lietām tādas, kādas tās ir. Ikdienā mēs pārsvarā esam darbības modalitātē, kurā steidzamies „ātrāk, augstāk un tālāk”, kur esam uz mērķi un rezultātu orientēti, tiecoties uz attīstību. Apzinātība ļauj mums pārslēgties uz esības modalitāti, būšanu kontaktā pašam ar sevi, klātbūtnē ar citiem un mierā ar pasauli tādu, kāda tā ir.

Apzinātības prakse ir meditācijas principos balstīta metode, kas attīsta prasmes būt klātesošam tagadnes brīdī ar atvērtību un pieņemošu attieksmi.

8 nedēļu apzinātības prakses kurss ir zinātniskos pētījumos pārbaudīta metode fiziskās, garīgās veselības un līdzsvara atjaunošanai. Tas ietver apzinātības meditācijas un pašregulācijas prasmju apguvi – vingrinājumus skaidrākam prātam un dzīvākam ķermenim. Kurss  ir izveidots, lai palīdzētu jums apgūt prasmes tikt galā ar grūtām fiziskām sajūtām (piemēram, sāpēm), emocionālās spriedzes situācijām un garastāvokļa svārstībām, mainīt lietu uztveri, kā arī kultivēt tādus prāta stāvokļus kā prieku, līdzjūtību un pateicību. Prakse var palielināt jūsu pašapziņu un spēku tikt galā ar dažādiem dzīves izaicinājumiem.

 

Apzinātības prakses programmas pēdējos 20 gadus tiek plaši pētītas un apgūtas daudzās pasaules augstskolās, piemēram Oksfordā ir izstādāta Apzinātībā balstīta kognitīvā terapija, kas ir efektīva depresijas ārstēšanā (MBCT), Masačusetsas Universitātē Džons Kabat-Zins izstrādāja Apzinātībā balstītu stresa samazināšanas programmu (MBSR). Apzinātības prakse šobrīd pasaulē ir viena no visvairāk zinātniski pētītajām metodēm ar pierādītu efektivitāti.  

Daudzas tādas pasaulē zināmas kompānijas, kā Apple, General Mills, Yahoo, Procter & Gamble, Deutsche Bank, Carlsberg, IF u..c. apmāca savus darbiniekus Apzinātības prakses pamatprincipos, lai vairotu darbinieku produktivitāti, radošumu, spēju tikt galā ar stresu un slimībām, kā arī, lai uzlabotu apmierinātību ar darbu kopumā.

8 nedēļu kursa dalībnieki bieži atzīst, ka viņi ir ieguvuši:

 • Vairāk enerģijas un entuziasma
 • Labākas iemaņas relaksēties
 • Ir palielinājusies pašapziņa
 • Ir labākas spējas tikt gala ar stresa situācijām
 • Labākas koncentrēšanās spējas
 • Labāka empātija pret apkārtējiem

Kursa vadītāji

Indra Majore-Dūšele, Mg.Psych, Mg.Ves.Apr. un Sandis K. Dūšelis, Mg.Psych. ir pieredzējuši psihologi-psihoterapeiti un meditētāji ar vairāk kā 18 gadu pieredzi klīniskajā darbā un apzinātības praksē.

Iknedēļas konsultācijas sniegs Sandis K. Dūšelis


Kursa cena:

Maksājot pilnu maksu reģistrācijas brīdī - 179 EUR

Kursa cena maksājot trīs maksājumos - 195 EUR

 • Pirmā iemaksa ir reģistrācijas maksa: 65 EUR
 • Otrā iemaksa: 65 EUR - ir jāveic pirms trešās nodarbības.
 • Trešā iemaksa: 65 EUR - ir jāveic pirms septītās nodarbības.

Atcerieties, ka Jūs saņemat dāvanā mobilās lietotnes MIERVIDI gada abonementu 47,99 EUR vērtībā.


Atlaides

 • Draugu atlaide - 50 EUR. Ja reģistrējaties piedalāties divatā, tad katrs no jums saņem 25 EUR dalības maksai, jeb 50 EUR kopā.
 • Ģimenes atlaide - 100 EUR. Divu vienas ģimenes dalībnieku dalības maksa ir 258 EUR, jeb 129 EUR vienam dalībniekam.
 • Ja jums ir motivācija piedalīties, bet nevarat šo kursu atļauties, tad atrakstiet mums un kopīgi pameklēsim risinājumu. Pastāv atlaižu iespējas, kā arī iespējas apmaksāt kursu vairāk nekā trīs maksājumos.
 • Atlaides savā starpā nesummējas!

Papildus informācija

Kursa reģistrācijas un atcelšanas nosacījumi - LASIET ŠEIT

PIETEIKTIES