Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Apzinātības prakses pamatkurss


Mēs aicinām jūs pievienoties šim kursam, ja jums ir motivācija, bet nepieciešams atbalsts un palīdzība, lai ieviestu būtiskas pārmaiņas savā dzīvē – mainītu savus domāšanas, emocionālās reaģēšanas, fiziskās slodzes un / vai ēšanas paradumus, vai arī jūs vēlaties, lai meditācijas prakse, cieņpilnas rūpes par sevi un apzinātība kļūtu par jūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Iespējams Jums noderēs jaunas prasmes tikt galā ar epidēmijas raisīto spriedzi un ikdienas paradumi, kas vairo dzīvessparu jeb spēju atgūties pēc izaicinājumiem un grūtībām.

Kursa garums ir 8 nedēļas, jo tas ir pietiekams laiks, lai radītu izmaiņas jūsu nervu sistēmas darbībā un jūs izveidotu savam ķermenim, prātam un temperamentam vispiemērotāko ikdienas praksi. 8 nedēļas ir nepieciešamas, lai attīstītu tik spēcīgu pamatu jaunajiem paradumiem, ka tie turpinātu darboties vēl daudzus gadus.

Kā tas praktiski notiks?

Kursā ir 70% prakses un 30% teorijas. Kurss ir veidots tā, lai jūs varētu apgūt meditācijas pamatus un uzsākt regulāru praksi mājās. Katrā nodarbībā jūs apgūsiet jaunu meditācijas tehniku. Nodarbības laikā būs 2 kopīgas meditācijas, lekcija un konsultācijas dalībniekiem par vingrinājumu veikšanu mājās. Katrs dalībnieks saņems lekciju izdales materiālus. Ja jums gadās nokavēt, kādu nodarbību, tad jums ir iespēja to noklausīties audio ierakstā.

Ar ko mūsu kurss atšķiras no lekciju kursiem?

Katrā nodarbībā aptuveni pusi no praktiskās daļas mēs veltīsim grupas konsultācijām. Mēs lūgsim Jūs dalīties ar savu pieredzi, ar to, kā Jums sokas ar meditāciju mājās jeb mājasdarbiem. Jums būs iespēja uzdot jautājumus un mums - uz tiem atbildēt. Šāda pieeja ļauj mums pielāgot nodarbības tieši dalībnieku vajadzībām. Tas ir arī iemesls, kāpēc dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots, jo mēs vēlamies katram dalībniekam sniegt pietiekoši daudz uzmanības. Tas arī nozīmē, ka Jums ir jābūt gataviem veikt mājasdarbus :). Protams, drīkstēs arī nerunāt, bet mēs priecāsimies, ja būs iespēja ar Jums iepazīties!

Kursu datumi 2021. gadā:

 • Grupa notiks pirmdienu vakaros, tiešsaistē no 27. septembra līdz 15. novembrim, no plkst. 18:45 līdz 21:00. (Pirmā un noslēdzošā nodarbība iespējams būs mazliet garāka)

PIETEIKTIES >>

Kursa programma

Pirmais seminārs „Izslēgt autopilotu”

Kas notiek, kad mēs atsakāmies no darbošanās autopilotā un vairāku lietu darīšanas vienlaicīgi. Kas notiek, kad koncentrējamies tikai uz vienu lietu vienā laika sprīdī? Kā automātiskas domas un darbības ietekmē mūsu pašsajūtu. Darbības un esības modalitāte. Attieksme meditācijā kā veiksmīgas meditācijas prakses pamats.

 

Otrais seminārs “Sajust un pieredzēt nevis domāt par”

Izgaršot atšķirību starp domājošo prātu un sajūtošo, pieredzošo prātu. Iepazīsim mūsu nervu sistēmas darbību, iegūsim izpratni par stresa veidošanās un regulēšanas mehānismiem. Pētīsim ķemeņa skenēšanas meditācijas struktūru un norisi. Ķemeņa skenēšana ir viena no pamata tehnikām, kas mums ļauj apgūt emocionālo pašregulāciju.

 

Trešais seminārs “Paturēt ķermeni prātā”

Mēs viegli pavadām “galvā” tik daudz laika, ka vispār varam aizmirst par to, ka mums ir ķermenis. Mūžīgā plānošana, analizēšana, pārdomas un salīdzināšana. Neviena no šīm lietām nav slikta pati par sevi, bet tās viegli var ietekmēt mūsu fizisko un psihisko labsajūtu. Mācīsimies emocionālo inteliģenci un meditāciju kustībā.

 

Ceturtais seminārs „Kultivēt draudzīgumu un labvēlību”

Būt atvērtiem un empātiskiem pret sevi un citiem ir ļoti būtiski. Īpaši svarīgi sākt ar iejūtību pret sevi, jo tas var mazināt paškritiku, kas raksturīga mūsu domāšanai. Pamazām mēs ieraugām, ka dažas lietas dzīvē ir mazāk svarīgas nekā sākumā mums šķita, un atklājam, ka tās ir vieglāk atlaist un pārstāt pārspīlēti par tām rūpēties. Mācīsimies labvēlības laipnības meditācijas tehniku.

 

Piektais seminārs “Kad tu pārstāji dejot?”

Nogurums, pārstrādāšanās un tas, ka veicamie pienākumi škietami nebeidzas nereti mūs atrauj no tām svarīgajām aktivitātēm, kuras mums palīdz atjaunot spēkus un parūpēties par sevi. Viegla aizkaitināmība ir tikai viena no izdegšanas pazīmēm. Mācīsimies, kā nepārstrādāties, atjaunot enerģiju, kā arī uzsāksim līdzsvarot nemierīgus prāta stāvokļus ar elpas meditāciju.

 

Sestais seminārs “Nokļūt ārpus baumu robežām”

Prāts nepārtraukti strādā aiz “skatuves”, cenšoties radīt labāko pasaules attēlojumu kāds ir iespējams. Prāta radītais pasaules attēlojums var būt patiess, daļēji patiess vai nepatiess, un to ir grūti izšķirt. Domu process galvā atgādina nebeidzamas baumas. Mācīsimies meditācijas tehnikas, kas palīdz iepazīt un nomierināt prātu.


Septītais seminārs “Grūtību izpēte”

Kā mēs izturamies pret tām mazajām vai lielajām grūtībām, kas mums atgādina par mūsu ievainojamību? Sastopoties ar grūtībām ir dabiska tendence no tām novērsties, taču šajā nodarbībā mēģināsim apzināti ieskatīties grūtībām acīs. Mācīsimies meditācijas tehnikas, kas mūs stiprina grūtību pārvarēšanā.

 

Astotais seminārs “Tava vērtīgā un piepildītā dzīve”

Pirmās septiņas nedēļas ir palīdzējušas izmēģināt apzinātības praksi, taču astotā nedēļa ir svarīgākā no visām. Kā padarīt apzinātības praksi par savas dzīves sastāvdaļu? Kā nepazaudēt apgūto un ieviest vienkāršus ikdienas apzinātības paradumus. Ceļamaize.

 

PIETEIKTIES >>

 

Nodarbību papildus saturs

Ārkārtas situācija daudziem no mums ir ļoti izaicinoša, ir jāpielāgojas praktiski un psiholoģiski. Krīzes situācijas mūs spiež ieviest jaunus paradumus, tāpēc ar atbilstošām zināšanām mēs varam ieviest paradumus, lai rūpētos par sevi un apkārtējiem, nevis lai iedzītu sevi lielākā trauksmē un izmisumā.

Esam iekļāvuši sarunās šādas jaunas tēmas:

 • kā psiholoģiski pielāgoties krīzes situācijai?;
 • kā līdzsvarot trauksmi un bailes?;
 • sociālā, kolektīvā panika un ko mums ar to iesākt?;
 • attiecības un iespēja sniegt un saņemt atbalstu sociālās izolācijas apstākļos;
 • vienkāršas un ātras trauksmes samazināšanas tehnikas;
 • nepieciešamība pēc jaunas informācijas un jaunas informācijas sekas;
 • digitālā higiēna un emocionālais līdzsvars;
 • izmaiņas miega ritmā un atgriešanās pie veselīga miega;
 • jaunu un emocionāli līdzsvarojošu paradumu ieviešana ikdienā.

Apzinātība ir uzmanības vēršana un atvērtība tagadnes pieredzei, no viena mirkļa nākamajā, ar pieņemošu un labvēlīgu attieksmi pret lietām tādas, kādas tās ir. Ikdienā mēs pārsvarā esam darbības modalitātē, kurā steidzamies „ātrāk, augstāk un tālāk”, kur esam uz mērķi un rezultātu orientēti, tiecoties uz attīstību. Apzinātība ļauj mums pārslēgties uz esības modalitāti, būšanu kontaktā pašam ar sevi, klātbūtnē ar citiem un mierā ar pasauli tādu, kāda tā ir.

Apzinātības prakse ir meditācijas principos balstīta metode, kas attīsta prasmes būt klātesošam tagadnes brīdī ar atvērtību un pieņemošu attieksmi.

8 nedēļu apzinātības prakses kurss ir zinātniskos pētījumos pārbaudīta metode fiziskās, garīgās veselības un līdzsvara atjaunošanai. Tas ietver apzinātības meditācijas un pašregulācijas prasmju apguvi – vingrinājumus skaidrākam prātam un dzīvākam ķermenim. Kurss  ir izveidots, lai palīdzētu jums apgūt prasmes tikt galā ar grūtām fiziskām sajūtām (piemēram, sāpēm), emocionālās spriedzes situācijām un garastāvokļa svārstībām, mainīt lietu uztveri, kā arī kultivēt tādus prāta stāvokļus kā prieku, līdzjūtību un pateicību. Prakse var palielināt jūsu pašapziņu un spēku tikt galā ar dažādiem dzīves izaicinājumiem.

Apzinātības prakses programmas pēdējos 20 gadus tiek plaši pētītas un apgūtas daudzās pasaules augstskolās, piemēram Oksfordā ir izstādāta Apzinātībā balstīta kognitīvā terapija, kas ir efektīva depresijas ārstēšanā (MBCT), Masačusetsas Universitātē Džons Kabat-Zins izstrādāja Apzinātībā balstītu stresa samazināšanas programmu (MBSR). Apzinātības prakse šobrīd pasaulē ir viena no visvairāk zinātniski pētītajām metodēm ar pierādītu efektivitāti.  

Daudzas tādas pasaulē zināmas kompānijas, kā Apple, General Mills, Yahoo, Procter & Gamble, Deutsche Bank, Carlsberg, IF u..c. apmāca savus darbiniekus Apzinātības prakses pamatprincipos, lai vairotu darbinieku produktivitāti, radošumu, spēju tikt galā ar stresu un slimībām, kā arī, lai uzlabotu apmierinātību ar darbu kopumā.

8 nedēļu kursa dalībnieki bieži atzīst, ka viņi ir ieguvuši:

 • Vairāk enerģijas un entuziasma
 • Labākas iemaņas relaksēties
 • Ir palielinājusies pašapziņa
 • Ir labākas spējas tikt gala ar stresa situācijām
 • Labākas koncentrēšanās spējas
 • Labāka empātija pret apkārtējiem

PIETEIKTIES >>

Kursa vadītāji

Indra Majore-Dūšele, Mg.Psych, Mg.Ves.Apr. un Sandis K. Dūšelis, Mg.Psych. ir pieredzējuši psihologi-psihoterapeiti un meditētāji ar vairāk kā 18 gadu pieredzi klīniskajā darbā un apzinātības praksē.


Kursa cena maksājot pilnu maksu reģistrācijas brīdī - 198 eiro

Kursa cena maksājot trīs maksājumos - 210 eiro

 • Pirmā iemaksa ir reģistrācijas maksa: 70 eiro
 • Otrā iemaksa: 70 eiro - ir jāveic pirms trešās nodarbības.
 • Trešā iemaksa: 70 eiro - ir jāveic pirms sestās nodarbības.

Atlaides

 • Ja piedalāties pārī (arī divi draugi), tad katrs no jums saņem 20 EUR dalības maksai, jeb 40 EUR kopā.
 • Ja jums ir motivācija piedalīties, bet nevarat šo kursu atļauties, tad atrakstiet mums un kopīgi pameklēsim risinājumu. Pastāv atlaižu iespējas, kā arī iespējas apmaksāt kursu vairāk nekā trīs maksājumos.
 • Atlaides savā starpā nesummējas!

Kursa cenā ir iekļauts mobilās lietotnes MIERVIDI

gada aboenements 47,77 EUR vērtībā!


Papildus informācija

Kursa reģistrācijas un atcelšanas nosacījumi - LASIET ŠEIT

PIETEIKTIES >>