Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Apzinātības prakses pamatkurss tiešsaistē

Domājot par to, kā labāk atbalstīt mūsu klientus šī brīža situācijā, esam noorganizējuši kursu tiešsaistē.

Tiklīdz Latvijā būs atļauts rīkot izglītības pasākumus klātienē, tā izziņosim klātienes grupu trešdienu vakaros. Vairāk lasiet šeit

 

Kursa saturs un norise

Reģistrējoties kursam Jūs saņemat dāvanā mobilās lietotnes MIERVIDI gada abonementu 47,99 EUR vērtībā. Abonements jums ļauj piekļūt visām meditācijām. (Ja jums jau ir abonements, Jūs varat uzdāvināt šo dāvanu kādam citam.)

Tiešsaistes kursa saturu esam papildinājuši ar vairākām lekcijām un samazinājuši kursa dalības maksu.

Reģistrējoties kursam Jūs saņemsiet lekciju ierakstus un varēsiet tulīt pat uzsākt mācības un konsultēties ar mums individuāli. Sākot ar otro nodarbību notiks tiešaistes grupas sarunas un konsultācijas Zoom platformā.

Katru lekciju Jums būs iespēja noklausīties audio ierakstā, kā arī Jūs saņemsiet epastā lekciju izdales materiālus ar teoriju un praktiskiem vingrinājumiem. Visu kursa laiku Jūs varat ar mums konsultēties pa tālruni, e-pastu, Skype, Zoom un tml.


Kursa datumi

Kurss notiks tiešsaistē, ceturtdienu vakaros no 19:00 - 20:30.

Jūs varat uzsākt uzreiz pēc reģistrācijas!

Mēs nosūtīsim jums kursa materiālus, lai Jūs varat uzsākt praksi un konsultēsim Jūs individuāli.

Tiešsaistes grupas nodarbības sāksies 23. aprīlī un tās turpināsies līdz 11. jūnijam. Visi tiešsaistes nodarbību datumi ir norādīti kursa programmā.


Kursa programma

Pirmais seminārs „Izslēgt autopilotu”

Jūs varat uzsākt šo kursu uzreiz pēc reģistrēšanās! Līdz pirmajai online nodarbībai mēs jūs atbalstīsim individuāli.

Kas notiek, kad mēs atsakāmies no darbošanās autopilotā un vairāku lietu darīšanas vienlaicīgi. Kas notiek, kad koncentrējamies tikai uz vienu lietu vienā laika sprīdī? Kā automātiskas domas un darbības ietekmē mūsu pašsajūtu. Darbības un esības modalitāte. Attieksme meditācijā kā veiksmīgas meditācijas prakses pamats.

 

Tiešsaistes nodarbību papildus saturs

Ārkārtas situācija daudziem no mums ir ļoti izaicinoša, ir jāpielāgojas praktiski un psiholoģiski. Krīzes situācijas mūs spiež ieviest jaunus paradumus, tāpēc ar atbilstošām zināšanām mēs varam ieviest paradumus, lai rūpētos par sevi un apkārtējiem, nevis lai iedzītu sevi lielākā trauksmē un izmisumā.

Esam iekļāvuši tiešsaistes sarunās šādas jaunas tēmas:

 • kā psiholoģiski pielāgoties krīzes situācijai?;
 • kā līdzsvarot trauksmi un bailes?;
 • sociālā, kolektīvā panika un ko mums ar to iesākt?;
 • attiecības un iespēja sniegt un saņemt atbalstu sociālās izolācijas apstākļos;
 • vienkāršas un ātras trauksmes samazināšanas tehnikas;
 • nepieciešamība pēc jaunas informācijas un jaunas informācijas sekas;
 • digitālā higiēna un emocionālais līdzsvars;
 • izmaiņas miega ritmā un atgriešanās pie veselīga miega;
 • jaunu un emocionāli līdzsvarojošu paradumu ieviešana ikdienā.

 

Otrais seminārs “Sajust un pieredzēt nevis domāt par”

Grupas nodarbība tiešsaistē: 23. aprīlī, 19:00 – 20:30

Izgaršot atšķirību starp domājošo prātu un sajūtošo, pieredzošo prātu. Iepazīsim mūsu nervu sistēmas darbību, iegūsim izpratni par stresa veidošanās un regulēšanas mehānismiem. Pētīsim ķemeņa skenēšanas meditācijas struktūru un norisi. Ķemeņa skenēšana ir viena no pamata tehnikām, kas mums ļauj apgūt emocionālo pašregulāciju.

 

Trešais seminārs “Paturēt ķermeni prātā”

Grupas nodarbība tiešsaistē: 30. aprīlī, 19:00 – 20:30

Mēs viegli pavadām “galvā” tik daudz laika, ka vispār varam aizmirst par to, ka mums ir ķermenis. Mūžīgā plānošana, analizēšana, pārdomas un salīdzināšana. Neviena no šīm lietām nav slikta pati par sevi, bet tās viegli var ietekmēt mūsu fizisko un psihisko labsajūtu. Mācīsimies emocionālo inteliģenci un meditāciju kustībā.

 

Ceturtais seminārs „Kultivēt draudzīgumu un labvēlību”

Grupas nodarbība tiešsaistē: 7. maijā, 19:00 – 20:30

Būt atvērtiem un empātiskiem pret sevi un citiem ir ļoti būtiski. Īpaši svarīgi sākt ar iejūtību pret sevi, jo tas var mazināt paškritiku, kas raksturīga mūsu domāšanai. Pamazām mēs ieraugām, ka dažas lietas dzīvē ir mazāk svarīgas nekā sākumā mums šķita, un atklājam, ka tās ir vieglāk atlaist un pārstāt pārspīlēti par tām rūpēties. Mācīsimies labvēlības laipnības meditācijas tehniku.

 

Piektais seminārs “Kad tu pārstāji dejot?”

Grupas nodarbība tiešsaistē: 14. maijā, 19:00 – 20:30

Nogurums, pārstrādāšanās un tas, ka veicamie pienākumi škietami nebeidzas nereti mūs atrauj no tām svarīgajām aktivitātēm, kuras mums palīdz atjaunot spēkus un parūpēties par sevi. Viegla aizkaitināmība ir tikai viena no izdegšanas pazīmēm. Mācīsimies, kā nepārstrādāties, atjaunot enerģiju, kā arī uzsāksim līdzsvarot nemierīgus prāta stāvokļus ar elpas meditāciju.

 

Sestais seminārs “Nokļūt ārpus baumu robežām”

Grupas nodarbība tiešsaistē: 21. maijā, 19:00 – 20:30

Prāts nepārtraukti strādā aiz “skatuves”, cenšoties radīt labāko pasaules attēlojumu kāds ir iespējams. Prāta radītais pasaules attēlojums var būt patiess, daļēji patiess vai nepatiess, un to ir grūti izšķirt. Domu process galvā atgādina nebeidzamas baumas. Mācīsimies meditācijas tehnikas, kas palīdz iepazīt un nomierināt prātu.


Septītais seminārs “Grūtību izpēte”

Grupas nodarbība tiešsaistē: 28. maijā, 19:00 – 20:30

Kā mēs izturamies pret tām mazajām vai lielajām grūtībām, kas mums atgādina par mūsu ievainojamību? Sastopoties ar grūtībām ir dabiska tendence no tām novērsties, taču šajā nodarbībā mēģināsim apzināti ieskatīties grūtībām acīs. Mācīsimies meditācijas tehnikas, kas mūs stiprina grūtību pārvarēšanā.

 

Dāvinām nodarbību!

Astotais seminārs “Būt draugos ar bailēm, raizēm un trauksmi”

Grupas nodarbība tiešsaistē: 4. jūnijā, 19:00 – 20:30

Šī lekcija un nodarbība ir mūsu otrā līmeņa apzinātības kursā, bet šim laikam ļoti nepieciešama. Izvairīšanās no riska un sāpēm ir tik dabiska ikvienam no mums. Kopīgi pētīsim, kā rodas un attīstās dažādi ar trauksmi un izvairīšanos saistīti traucējumi? Risinājuma vietā jau atkal būs jaunas meditācijas tehnikas trauksmes pārvarēšanai.

 

Devītais seminārs “Tava vērtīgā un piepildītā dzīve”

Grupas nodarbība tiešsaistē: 11. jūnijā, 19:00 – 20:30

Pirmās septiņas nedēļas ir palīdzējušas izmēģināt apzinātības praksi, taču astotā nedēļa ir svarīgākā no visām. Kā padarīt apzinātības praksi par savas dzīves sastāvdaļu? Kā nepazaudēt apgūto un ieviest vienkāršus ikdienas apzinātības paradumus. Ceļamaize.

 

Papildus studēšanai. Dāvinām audio lekciju “Apzināta bērnu audzināšana”

Kā apzinātības prakse var palīdzēt pieaugušajiem, kuri ir kopā ar bērniem (vecākiem, skolotājiem, aprūpētājiem)?  Kā izmantot apzinātības prakses principus bērniem? Kā vecāki var rūpēties par atbildīgu viedierīču lietošanu un kā apzinātības prakse tam var palīdzēt?

Šajā lekcijā mēs vērsīsim uzmanību sekojošām kvalitātēm – uzmanība, empātija, atvērtība pieredzei un jaunam redzējumam, pieņemšana. Tās visas ir būtiskas, lai izkoptu un uzturētu labas attiecības ar bērniem, apzinātas attiecības. Bērni dzīvo atšķirīgā "kultūrā", viņiem ir citāda izjūta par to, kā pasaule darbojas un citas stratēģijas, kā tikt galā ar sarežģītām situācijām. Ar ko bērni atšķiras no pieaugušajiem? Kā atšķiras darbs no spēles?

* Lekcijas materiālos ir ieļauta lekcijas prezentācija

Vispārīga informācija

Mēs aicinām jūs pievienoties šim kursam, ja jums ir motivācija, bet nepieciešams atbalsts un palīdzība, lai ieviestu būtiskas pārmaiņas savā dzīvē – mainītu savus domāšanas, emocionālās reaģēšanas, fiziskās slodzes un / vai ēšanas paradumus, vai arī jūs vēlaties, lai meditācijas prakse, cieņpilnas rūpes par sevi un apzinātība kļūtu par jūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

Kursa garums ir vidēji divi mēneši, jo tas ir pietiekams laiks, lai radītu izmaiņas jūsu nervu sistēmas darbībā un jūs izveidotu savam ķermenim, prātam un temperamentam vispiemērotāko ikdienas praksi. Šis laiks ir nepieciešamas, lai attīstītu tik spēcīgu pamatu jaunajiem paradumiem, ka tie turpinātu darboties vēl daudzus gadus.

 

Kā tas praktiski notiks?

Kursā ir 70% prakses un 30% teorijas. Kurss ir veidots tā, lai jūs varētu apgūt meditācijas pamatus un uzsākt regulāru praksi mājās. Katrā nodarbībā jūs klatienē vie tiešsaistē apgūsiet jaunu meditācijas tehniku, ka arī saņemsies sīkākus paskaidrojumus, kā to veikt. Nodarbības laikā būs 2 kopīgas meditācijas, lekcija un konsultācijas dalībniekiem par vingrinājumu veikšanu mājās. Katrs dalībnieks saņems lekciju izdales materiālus.

Apzinātība ir uzmanības vēršana un atvērtība tagadnes pieredzei, no viena mirkļa nākamajā, ar pieņemošu un labvēlīgu attieksmi pret lietām tādas, kādas tās ir. Ikdienā mēs pārsvarā esam darbības modalitātē, kurā steidzamies „ātrāk, augstāk un tālāk”, kur esam uz mērķi un rezultātu orientēti, tiecoties uz attīstību. Apzinātība ļauj mums pārslēgties uz esības modalitāti, būšanu kontaktā pašam ar sevi, klātbūtnē ar citiem un mierā ar pasauli tādu, kāda tā ir.

Apzinātības prakse ir meditācijas principos balstīta metode, kas attīsta prasmes būt klātesošam tagadnes brīdī ar atvērtību un pieņemošu attieksmi.

8 nedēļu apzinātības prakses kurss ir zinātniskos pētījumos pārbaudīta metode fiziskās, garīgās veselības un līdzsvara atjaunošanai. Tas ietver apzinātības meditācijas un pašregulācijas prasmju apguvi – vingrinājumus skaidrākam prātam un dzīvākam ķermenim. Kurss  ir izveidots, lai palīdzētu jums apgūt prasmes tikt galā ar grūtām fiziskām sajūtām (piemēram, sāpēm), emocionālās spriedzes situācijām un garastāvokļa svārstībām, mainīt lietu uztveri, kā arī kultivēt tādus prāta stāvokļus kā prieku, līdzjūtību un pateicību. Prakse var palielināt jūsu pašapziņu un spēku tikt galā ar dažādiem dzīves izaicinājumiem.

 

Apzinātības prakses programmas pēdējos 20 gadus tiek plaši pētītas un apgūtas daudzās pasaules augstskolās, piemēram Oksfordā ir izstādāta Apzinātībā balstīta kognitīvā terapija, kas ir efektīva depresijas ārstēšanā (MBCT), Masačusetsas Universitātē Džons Kabat-Zins izstrādāja Apzinātībā balstītu stresa samazināšanas programmu (MBSR). Apzinātības prakse šobrīd pasaulē ir viena no visvairāk zinātniski pētītajām metodēm ar pierādītu efektivitāti.  

Daudzas tādas pasaulē zināmas kompānijas, kā Apple, General Mills, Yahoo, Procter & Gamble, Deutsche Bank, Carlsberg, IF u..c. apmāca savus darbiniekus Apzinātības prakses pamatprincipos, lai vairotu darbinieku produktivitāti, radošumu, spēju tikt galā ar stresu un slimībām, kā arī, lai uzlabotu apmierinātību ar darbu kopumā.

8 nedēļu kursa dalībnieki bieži atzīst, ka viņi ir ieguvuši:

 • Vairāk enerģijas un entuziasma
 • Labākas iemaņas relaksēties
 • Ir palielinājusies pašapziņa
 • Ir labākas spējas tikt gala ar stresa situācijām
 • Labākas koncentrēšanās spējas
 • Labāka empātija pret apkārtējiem

Kursa vadītāji

Indra Majore-Dūšele, Mg.Psych, Mg.Ves.Apr. un Sandis K. Dūšelis, Mg.Psych. ir pieredzējuši psihologi-psihoterapeiti un meditētāji ar vairāk kā 18 gadu pieredzi klīniskajā darbā un apzinātības praksē.


Kursa cena:

Maksājot pilnu maksu reģistrācijas brīdī - 198 EUR

Kursa cena maksājot trīs maksājumos - 210 EUR

 • Pirmā iemaksa ir reģistrācijas maksa: 70 EUR
 • Otrā iemaksa: 70 EUR - ir jāveic pirms trešās nodarbības.
 • Trešā iemaksa: 70 EUR - ir jāveic pirms septītās nodarbības.

Atcerieties, ka Jūs saņemat dāvanā mobilās lietotnes MIERVIDI gada abonementu 47,99 EUR vērtībā.

Atlaides

 • Draugu atlaide - 50 EUR. Ja klātienes nodarbībās piedalāties divatā, tad katrs no jums saņem 25 EUR dalības maksai, jeb 50 EUR kopā.
 • Ģimenes atlaide - 99 EUR. Divu vienas ģimenes dalībnieku dalības maksa ir 297 EUR, jeb 148,5 EUR vienam dalībniekam.
 • Ja jums ir motivācija piedalīties, bet nevarat šo kursu atļauties, tad atrakstiet mums un kopīgi pameklēsim risinājumu. Pastāv atlaižu iespējas, kā arī iespējas apmaksāt kursu vairāk nekā trīs maksājumos.

Papildus informācija

Kursa atcelšanas nosacījumi - LASIET ŠEIT

Reģistrācija

1.solis. Atsūtiet ON-LINE pieteikumu

2.solis. Mēs nosūtīsim jums rēķinu, kurš ir jāapmaksā, lai pabeigtu reģistrācijas procesu.

Pieteikties