Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Apzinātības nodarbību pasniedzēji

Dažādos kursos un nodarbībās pasniedzēji būs atšķirīgos sastāvos.

 

Lasiet vairāk pasākumu aprakstos.

Ansis. Jurģis Stabingis

ir bijušais psihoterapeits, pēc izglītības — psihologs (MG.SC., LU). Strādājis par pasniedzēju Zigmunda Freida Universitātē (Vīnē), RPIVA, RSU (Rīgā), organizācijām vada kursus un mācības par personāla vadības un biznesa psiholoģijas tēmām apzinātības jomā. Vairāk lasiet www.aumprakse.lv

Indra Majore - Dūšele
ir psiholoģe, psihoterapeite un deju un kustību terapeite, pēc izglītības (MG.PSYCH., MG.SC.SAL) Apzinātības prakses principus un tehnikas integrējusi profesionālajā darbībā - darbā ar klientiem un izglītojot studentus LU un šobrīd RSU.


Sandis Kristars Dūšelis
ir psihologs (MG.PSYCH.) un uzņēmējs. Kopš 2009. gada vada tālākizglītības centru "Miervidi". Šobrīd pasniedz lekcijas un praktiskās nodarbības par apzinātības tematiem dažādos uzņēmumos un organizācijās Latvijā un attīsta mobilo lietotni MIERVIDI.