Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Apzinātības nodarbību reģistrēšanās un dalības noteikumi

1. Visas nodarbības dalībniekiem ir pieejamas bezmaksas.

Reģistrācija nodarbībām
2. Visiem dalībniekiem ir jāpiesakās nodarbībām iepriekš.

3. Ja ir izziņots konkrēts pieteikšanās laiks un datums, tad pieteikumi, kas saņemti pirms izziņotā datuma un laika netiek pieņemti. Vērā tiek ņemti tikai pieteikumi, kas saņemti uzreiz pēc norādītā pieteikšanās laika.
4. Reģistrēties iepriekš ir iespējams interneta vietnē www.miervidi.lv pie attiecīgā nodarbību kursa apraksta aizpildot pieteikuma formu vai arī zvanot pa tālruni 25885999. Pieteikumi, kas saņemti, kā vienkāršs epasts vai SMS ziņas veidā netiek reģistrēti.

5. Dalībniekiem veicot reģistrāciju tiešsaistē ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jānorāda tajā prasītie personas dati. Personas dati tiek ievākti saskaņā ar Privātuma politiku.

6. Dalībniekiem, kuri piesakās pa tālruni pieteikuma forma ir jāaizpilda klātienē pirms nodarbības.

7. Katram dalībniekam uz nodarbību ir jāierodas laicīgi, lai varētu pirms nodarbības paveikt reģistrāciju:

7.1. Katram dalībniekam obligāti pirms nodarbības ir jāparaksta pieteikuma forma, tad, ja organizatori to ir aizpildījuši dalībnieka vietā balstoties uz tiešsaistes pieteikuma formā norādītajiem datiem.

7.2. Ja organizatori nav aizpildījuši pieteikuma formu dalībnieka vietā, tad, dalībniekam ir jāaizpilda konkrētā pieteikuma forma pirms nodarbības klātienē un jāparaksta.

7.3. Katram dalībniekam ir jāreģistrējas un jāparakstās nodarbību dalībnieku apmeklējuma lapā. Dalībnieku apmeklējuma lapas tiek veidotas saskaņā ar Privātuma politiku.

7.4. Organizatori reģistrācijai ir atvēlējuši 30 minūšu intervālu pirms katras nodarbības.

7.5. Dalībnieki, kuri nav reģistrējušies nodarbībām saskaņā ar šiem noteikumiem, nodarbībām netiek pielaisti.

Neierašanās nodarbībā un dalības atcelšana

8. Sakarā ar to, ka nodarbības ir bezmaksas, tad pieprasījums pēc tām var pārsniegt piedāvājumu, tāpēc, lūdzam, dalībniekiem, kuri ir piereģistrējušies nodarbībai, bet nevar to apmeklēt paziņot par neierašanos pirms nodarbības.

9. Ja reģistrētais dalībnieks nepaziņo par neierašanos pirms nodarbības vai nelūdz saglabāt savu dalību nodarbību kursā 2 dienu laikā pēc nodarbības, tad viņa dalības vieta nodarbību ciklā var tikt nodota citam dalībniekam, kurš ir “gaidītāju sarakstā”.

10. Brīdināt par neierašanos dalībnieki var sūtot ziņu uz e-pastu: sveiks [at] miervidi.lv vai sūtot ziņu pa tālruni 25885999.

Dalībnieku skaits un iespējas apmeklēt nodarbības

11. Vienā nodarbībā paredzētais dalībnieku skaits variē no 30 līdz 40 dalībniekiem, kā arī skaits nodarbībā var būt lielāks, ja pasākuma norises vieta to pieļauj. Nodarbību organizators patur tiesības noteikt maksimālo apmeklētāju skaitu katrā nodarbībā.

12. Kad maksimālais nodarbību skaits konkrētā kursā un/ vai nodarbībā ir sasniegts, tad organizators pārtrauc pieņemt pieteikumus piedāvājot interesentiem reģistrēties konkrētā kursa "gaidītāju sarakstā" vai piedāvājot alternatīvas bezmaksas nodarbību iespējas.

13. Ja organizatoram nav iespējas piedāvāt bezmaksas nodarbības, tad interesentiem ir iespēja uzzināt par citiem līdzīgiem projektiem un citām bezmaksas lekciju iespējām vietnē http://www.veseligsridzinieks.lv/ vai par organizatora rīkotajiem maksas kursiem vietnē http://www.miervidi.lv/

14. Visās nodarbībās ir paredzēta piekļuve dalībniekiem ar kustību ierobežojumiem. Var gadīties, ka kādā no kursu norises vietām piekļūšana semināra telpām vai labierīcībām ratiņkrēslā ir sarežģītāka un kāda norises vietā ir vieglāka. Piesakoties nodarbībām organizators ņem vērā visus apstākļus un iesaka dalībniekiem ērtākās iespējas.

Nodarbību laikā

15. Dalībniekiem ir atļauts veikt pierakstus, kā arī fotografēt redzamo Power Point prezentāciju attēlus. Dalībniekiem ir aizliegts fotografēt citus dalībniekus, kā arī veikt lekciju audio un video ierakstus.

Vispārīgi

16. Kursu organizators ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ TOTARI”, Vienotais reģistrācijas Nr. 40003905366, turpmāk saukta – Centrs “MIERVIDI”.  Adrese: Centrs “MIERVIDI”, Rīga, Sapieru iela 1B-1, LV-1012, e-pasts: sveiks@miervidi.lv

16. Organizators patur tiesības papildināt un grozīt reģistrēšanās noteikumus, kuru aktuālā redakcijas stājas spēkā pēc to publicēšanas šajā vietnē.