# Miervidi

 

Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Jekaterina Stankeviča

Jekaterina Stankeviča

Džuņ Juaņ Cigun skolas sertificēta instruktore

* praktizē cigunu jau vairāk nekā 10 gadus,
* ir sertificēta Džun Juaņ cigun instruktore,
* Domformu menicīnas (Image medicine) praktizējoša speciāliste,
* Latvijas Džun Juaņ cigun asociācijas valdes locekle,
* projekta "Atveseļojošās prakses" autore un vadītāja,
* ir apguvusi Domformu medicīnu pie Meistara Xu MingTang un vadošajiem Kundawell institūta (Pekina) specialistiem,
* ir apguvusi vairākas Austrumu meditācijas tehnikas,piem., Joga dejā, Gurdzijeva kustības,
* ir beigusi "European Academy of Tibetan Medicine and Yoga" specialitātē Yoga,
* ir Fen Šui speciāliste un pasniedzēja, pārstāv starptautisko skolu "Feng Shui Blue Mountain" (Seattle, USA),
* ir apguvusi un turpina izglītoties pie dažādu skolu un tradīciju dziedniekiem,
* regulāri vada grupu nodarbības un pieņem individuāli.
Jekaterina praktizē holistisku pieeju dzīvei kopumā un veselībai tanī skaitā:
"Mūsu dzīve ir daudzšķautņaina un cilvēku ir jāuztver kā vienotu veselumu, kurš dzīvo konkrētā vidē, jāņem vērā dažādi faktori, kuri uz to iedarbojas. Tāpēc attiecīgi ir arī jārīkojas kompleksi, atrodot maksimāli efektīvu risinājumu, izmantojot visas tās zināšanas, kuras dotajā brīdī ir mūsu rīcībā."

Pieteikšanās:
pie Jekaterinas Stankēvičas: mob t. 25919971, e-pasts: yogahealing9@gmail.com