# Miervidi

 

Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Laura Danilāne

Laura Danilāne

Mākslas terapeite

Laura savu dzīvi un izglītību vairāk kā 25 gadus ir saistījusi ar vizuālās mākslas jomu.
Bet mākslas īsteno vērtību atklājusi tieši caur mākslas terapeita profesijas izvēli.
Darba pieredze gūta, strādājot veselības un psihiskās veselības aprūpes iestādēs - Ogres rajona slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikā.
Pieredze bagātināta arī trīs mēnešu praksē Itālijā, Associazione Sementera ONLUS.


Laura piedāvā vizuāli plastiskās mākslas terapijas individuālas sesijas bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.


Curriculum Vitae
Izglītība
2014 - 2017 Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Mākslas terapijas maģistra studiju
programma, Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija
2007 - 2009 Latvijas Mākslas akadēmija, Dizaina nodaļa, Humanitāro zinātņu maģistra akadēmiskais grāds mākslās
2003 - 2007 Latvijas Mākslas akadēmija, Dizaina nodaļa, Humanitāro zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds mākslās

 

Lai pieteiktos individuālajai sesijai, lūdzu zvaniet Laurai pa tel. 26526975.