Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Par projektu

Audio meditācijas veselībai, stresa un nemiera mazināšanai, labākam miegam un līdzsvaram, veselībai un labam garastāvoklim.

Īsas meditācijas aizņemtajiem, saprotamas meditācijas bērniem un SOS vingrinājumi pēkšņām krīzes situācijām.Apkopojot pieredzē uzkrāto un apzinātības zinātnē pierādīto, MIERVIDI profesionāļi,  ir izveidojuši pirmo meditācijas un apzinātības ceļvedi latviešu valodā.

Lietotne piedāvā apgūt un praktizēt apzinātības meditācijas, kuras varēsi lietot patstāvīgi savā ikdienā un Tevi pavadīs profesionāļu veidoti ceļveži meditācijas praksēm latviešu valodā.

Lietotne piedāva arī apzinātu ceļošanu, lai ar atvērtu sirdi un vērojošu prātu apceļojot Latviju, Tu varētu ieraudzīt daudz kā jauna un arī sajusties labāk. Visi ceļojumu galamērķi ir papildināti ar apzinātības vingrinājumiem dabas taku un sevis izzināšanai, sākotnēji Pierīgā un vēlāk arī visā Latvijā.

 

Mobilajā lietotnē pieejamas audio meditācijas, kuras izveidojuši Centra Miervidi speciālisti - Indra Majore-Dūšele un Sandis K. Dūšelis

Tāpat mobilajā lietotnē pieejami dabas skaņu ieraksti, kuru autors ir Maksims Šenteļejvs

Par projektu

Projekts „Mobilā aplikācija iedzīvotāju rekreācijai un tūrisma veicināšanai” īstenots ar mērķi gan veicināt iedzīvotāju rekreāciju izmantojot apzinātības prakses metodoloģiju, gan veicināt tūrismu pierīgā un konkrēti Babītes, Mārupes un Olaines novados, kā arī paplašināt darbības teritoriju vēlākajos projekta attīstības posmos.

Projektā tika iegādāts mobilās lietotnes programnodrošinājums un mārketinga pakalpojumi. Projektu īsteno uzņēmums SIA “Miervidi”, adrese: Pīlādžu iela 6, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas-  biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektā tika izstrādāts mobilās lietotnes programnodrošinājums un iegādāti mārketinga pakalpojumi. Projektu īsteno uzņēmums SIA “Miervidi”, adrese: Pīlādžu iela 6, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā http://www.pierigaspartneriba.lv/ un sociālajos portālos https://www.facebook.com/pierigaspartneriba/