Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Izglītības programma - Ģimenes mediācija Latvijā

Par izglītību kopumā

 
Programmas apjoms 60 stundas (80 akadēmiskās stundas), visas lekcijas un nodarbības tiks tulkotas uz latviešu valodu. Darbs būs personisks un individuāli orientēts, jo mācību grupā dalībnieku skaits ir ierobežots tikai 10-14 dalībnieki!
Apliecību par iegūtu izglītību izsniedz „Al-institut“ (Vācija) un „Mācību centrs Miervidi“ (Latvija).
Apmācība ir veidota atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Mediācijas likuma prasībām. Šī izglītības programma var veidot daļu no nepieciešamo stundu apjoma, lai kļūtu par LR sertificētu meditatoru. Vairāk informācijas par mediatoru sertifikāciju lasiet ŠEIT

 

Izglītības programmas dalībnieki:


Konsultējošo profesiju pārstāvji un speciālisti, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar palīdzību ģimenēm, ar ģimeņu konfliktiem. Psihologi, psihoterapeiti, sociālie darbinieki un sociālie pedagogi, mediatori, juristi, notāri, kā arī interesenti, kuri vēlas kļūt par mediatoriem.

Apmācībā uzmanība tiek pievērsta gan zināšanu un teorētisko koncepciju, gan metožu, paņēmienu un pieeju apguvei, kā arī dalībnieku personības attīstībai un attieksmes veidošanai.

 

Iepazīšanās seminārs "Pirmā saruna ar ģimeni mediācijā un konsultēšanā", notiks 27. martā, 18:00. Vairāk lasiet ŠEIT


Izglītības programma

Mācības notiek:

  • Piektdienās no plkst. 15.00–20.00
  • Sestdienās no plkst. 9.30–17.30

 

1. modulis: Konflikti ģimenēs, konfliktu teorija (12 stundas)

Norises laiks:     2017. gada 7.–8. aprīlis
Saturs:
•    Ievads un iepazīšanās
•    Konflikti ģimenēs, konfliktu teorija
•    Ģimenes jēdziena izpratnes maiņa dažādos laikmetos
•    Ģimenes mediācijas pielietojuma jomas
•    Konfliktu risināšana ģimenēs

Mediācijas procesa 1. un 2. fāze: priekšsaruna, konflikta situācijas apraksts, risināmo tematu savākšana un apkopošana
Referents: Aloys Leyendecker

 

2. modulis: Komunikācija ģimenē (12 stundas)

Norises laiks:     2017. gada 26.–27. maijs
Saturs:
•    Komunikācija un biogrāfija
•    Komunikācija ģimenē
•    Komunikācijas noteikumi un dažādi komunikācijas līmeņi
•    Diskusijas vadīšana, moderācija, mediatora loma un neitralitāte
•    Komunikācijas lamatas, psiholoģiskie triki un paņēmieni
Mediācijas procesa 3. fāze: konflikta risināšana (sākt ar pirmo tematu, noskaidrot pozīcijas, savākt faktus, izdibināt intereses un vajadzības)
Referents: Aloys Leyendecker

 

3. modulis: Pāra dinamika un šķiršanās (12 stundas)

Norises laiks:     2017. gada 18. – 19. augusts
Saturs:
•    Šķiršanās procesa dinamika un fāzes
•    Strīda funkcija, negatīvā komunikācija strīda laikā
•    Ģimenes tiesības mediācijā
•    Vienošanās par laulības šķiršanu
•    Vecāku jauna orientācija dzīvē, jauna partnera izvēle
Mediācijas procesa 4., 5. un 6. fāze: iespējamo risinājumu izstrādāšana, sarunas par risinājumiem, galīgā vienošanās
Referents: Aloys Leyendecker

 

4. modulis: Bērnu situācija (12 stundas)

Norises laiks:     2017. gada 1. – 2. septembris
Saturs:
•    Strukturālās izmaiņas: viena vecāka zaudēšana, jauna pozīcija ģimenes sistēmā, piemēram, atbalstīt vienu no vecākiem, aizstāt mātei vai tēvam partneri u.c.
•    Psiholoģiskās sekas: drošības zudums, piesaistes drošība, finansiālā drošība. Bērnu drošība vecāku strīda laikā, bērnu ignorēšana un izmantošana.
•    Bērna emocijas: kauns, vaina, dusmas un aizkaitinājums, skumjas un sāpes. Bērnu iesaistīšana vecāku šķiršanās procesā, piemēram, cīņas un skumju fāzē.
•    Uzvedības problēmas bērniem noteiktā vecumposmā
•    Bērnu vēlmes
Mediācijas procesa 4., 5. un 6. fāze: iespējamo risinājumu izstrādāšana, sarunas par risinājumiem, galīgā vienošanās
Referents: Aloys Leyendecker

 

5. modulis: Pašpieredze ģimenes mediācijā (12 stundas)

Norises laiks:     2017. gada 22.–23. septembris

Saturs:
Pašpieredze ir ļoti svarīga mediācijas vadīšanā. Kursa dalībnieki mācīsies saskatīt savas stiprās puses, lai izkoptu individuālo mediācijas stilu, un iepazīs personiskās “lamatas” mediācijas procesā. Pašpieredzē tiks izmantota biogrāfijas un sistēmiskā ģimenes izvietojuma metode. Uzmanība tiks pievērsta biogrāfiskajai pieredzei, attieksmei un uzvedības modeļiem, kas var ietekmēt mediatora darbu mediācijas vadīšanas laikā.
Gala pārbaudījums
Sestdien, 23. septembrī, plkst. 19.00 kursa noslēguma svinības un sertifikātu izsniegšana
Referents: Aloys Leyendecker

 

Mācību kursa vadītājs: Aloys Leyendecker
Programmu vadīs Aloizs Leiendekers (Aloys Leyendecker) - Al-institut vadītājs, ģimenes psihoterapeits ar vairāk kā 20 gadu pieredzi un pilna laika mediators ar vairāk kā 10 gadu pieredzi mediācijā un mediācijas apmācību vadīšanā, mediācijas treneris University of Applied Sciences Erfurt, BMWA, BAFM, IM apmācību vadītājs, diplomēts pedagogs. AL-Institut (Vācija) dibinātājs, kā arī uzstājies ar priekšlasījumiem par dažādām tēmām Vācijā un Latvijā.

Prasības gala diploma saņemšanai:
Jāapmeklē viss kurss 60 stundas*.
Pozitīvs gala pārbaudījuma vērtējums.

Kavēts apmeklējums mācību laikā un iespējas to aizstāt:
Ja dalībnieks mācību laikā kavē vienu mācību dienu, tad viņam ir iespēja kavējumu aizstāt, iesniedzot rakstu darbu 5 lpp. apjomā par doto tematu.
Ja dalībnieks kavē vairāk, kā vienu mācību dienu jeb 10 akadēmiskās stundas no mācībām, tad dalībniekiem ir iespēja bez maksas apmeklēt dotos seminārus organizatora rīkotajā izglītības programmā nākamajā gadā. Kā arī dalībniekiem ir iespēja par maksu apmeklēt citus kursa vadītāja sniegtos seminārus, kas tematiski ir pielīdzināmi kavētajiem semināriem. Šādā gadījumā organizators piedāvā dalībniekiem atlaidi 50% apjomā. Pēc semināru apmeklēšanas nepieciešamajā apjomā, dalībniekam ir tiesības iesniegt gala eksāmena darbu organizatoram un pēc vērtējuma saņemšanas - saņemt sertifikātu.
Dalībniekiem, kas apmeklējuši līdzīga satura seminārus iepriekš pastāv iespēja aizstāt kavētās dienas uzrādot sertifikātus programmas organizatoriem. Ja citur apmeklētos seminārus pēc satura varēs pielīdzināt kavētajiem semināriem programmā, tad dalībnieks saņems ieskaiti par kavēto apmeklējumu.

Programmas cena: - 675 EUR*
Programmas cena maksājot pa daļām: - 695 EUR

  • 139 EUR - reģistrācijas maksa
  • 139 EUR - līdz 2017.gada 17. maijs
  • 139 EUR - līdz 2017.gada 21. jūnijs
  • 139 EUR - līdz 2017.gada 16. augusts
  • 139 EUR - līdz 2017.gada 13. septembris

*Kafijas pauzes un materiāli ir iekļauti cenā.

 

Dalības pārtraukšana pēc pirmā vai tālākajiem mācību moduļiem
Dalībniekam, kurš iemaksājis pilnu mācību maksu un pamet programmu, mācību maksa netiek atgriezta. Dalībniekam ir iespēja saņemt centra Miervidi pakalpojumus par summu, kas palikusi neizmantota izglītības programmas ietvaros.
Dalībniekam, kas maksā mācību maksu pa daļām ir jāapmaksā visi apmeklētie mācību moduļi.


Organizatori
Profesinālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Miervidi", Rīga, Sapieru iela 1A-1, Rīga, tel.: 00 371 25885999, eMail: sveiks@miervidi.lv, www.miervidi.lv
AL-Institut, (Vācija), Aloys Leyendecker, Im Landkapitel 12, 54498 Piesport, Tel. 06507/701580, eMail: alinstitut@outlook.com, www.mediationALInstitut.de

Pieteikties