# Miervidi

 

Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Izglītības programma - Konfliktu vadība un mediācija

Par programmu

Apjoms – 120 akadēmiskās stundas, ar tulkojumu latviešu valodā.
Mācības notiek piektdienās no plkst. 15.00–20.00, sestdienās no plkst. 9.30–17.30.

Izglītības programmas mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās prasmes, lai risinātu konfliktus savā ikdienas darbā mērķtiecīgāk, ar distancētāku attieksmi un orientējoties uz risinājumu.

Spēja risināt konfliktus un kompetence mediācijā ļauj izmantot konfliktu kā iespēju pozitīvai uzņēmuma, organizācijas vai komandas attīstībai. Šāda spēja mūsdienās tiek uzskatīta par pamatprasmi, kas nepieciešama vadītājiem. Konflikti patērē resursus un rada izmaksas. Prasmīga konfliktu risināšana nozīmē izmantot pieejamos resursus un ietaupīt izmaksas. Iesaistoties izglītības programmā, jūs varat apgūt konfliktu vadības un mediācijas prasmes, lai tās pielietotu savā darbībā.

Programmas dalībnieki
Organizāciju, uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji un konsultanti, juristi, nodokļu konsultanti, psihologi, personāla speciālisti un citu konsultējošo profesiju pārstāvji. Kā arī citi interesenti, kuri vēlas uzlabot savas konfliktu risināšanas prasmes un apgūt mediāciju. Apmācībā īpaša uzmanība tiek pievērsta zināšanu un teorētisko koncepciju, metožu, paņēmienu un pieeju apguvei, kā arī dalībnieku personības attīstībai un attieksmes veidošanai. Kurss, ko vada lektori ar daudzu gadu praktisko pieredzi, izceļas ar plašu izglītības programmas praktisko daļu. Programma ir pielāgota Latvijas situācijai.

Darbs būs personisks un individuāli orientēts, jo mācību grupā dalībnieku skaits ir ierobežots tikai 12-16 dalībnieki!

1. modulis    2019. gada 25.–26.janvāris

Konfliktu saskatīšana un risināšana

Konfliktu teorija, konfliktu vadība un mediācija
Konflikti ir normāla parādība un rodas it visur, kur kopā dzīvo un strādā cilvēki. Komunikācija konflikta laikā rada pārpratumus. Konfliktu vadība ir strukturēts process ar mērķi uzlabot savstarpējo sapratni un rast risinājumu, izmantojot konflikta un komunikācijas struktūras analīzes instrumentus, kā arī situācijas deeskalācijas stratēģijas.
Referents: Aloys Leyendecker

2. modulis 2019. gada 08.–09.marts   

Komunikācija konfliktsituācijās

Komunikācijas modeļi un lamatas
Atslēgas vārdi: mediācijas process, konfliktu teorija, komunikācijas teorija, aktīvā klausīšanās, neitrāla valoda, cieņas izrādīšana konfliktā iesaistītajām pusēm
Referents: Aloys Leyendecker

3. modulis 2019. gada 12.–13.aprīlis

Sarunu vešana

Kā panākt vienošanos, konsensu, kompromisu?
Lai rastu konflikta risinājumu, pusēm ir pastāvīgi jābalansē starp savām interesēm un nepieciešamību pēc sadarbības. Zināšanas par sarunu vešanas metodēm mediatoram noder, lai palīdzētu pusēm panākt vienošanos. Atslēgas vārdi: distributīvā un integratīvā sarunu vešana, pozīcija un intereses, tiesiskais ietvars, taisnīgums, jautājumu tehnika
Referents: Manus Leyendecker    

4. modulis 2019. gada 10.–11.maijs

Konfliktu risināšana

Taisnība un taisnīgums mediācijā
Dažādi konfliktu risināšanas veidi un paņēmieni    
Referents: Aloys Leyendecker    

5. modulis 2019. gada 31.05.–01.jūnijs

Konflikti organizācijās

Organizāciju teorija un organizāciju attīstība
Konflikti ir organizāciju attīstības dzinējspēks. Tie ir jāaplūko un jārisina, ņemot vērā organizācijas sociālo sistēmu. Atslēgas vārdi: organizācijas attīstība, sistēmteorija, strukturālie konflikti, grupu moderēšana, koučings.
Referenti: Prof. Dr. Werner Regen, Aloys Leyendecker    

6. modulis 2019. gada 28.–29.jūnijs        

Vara un atbildība

Konfliktu vadība – efektīvs instruments vadītāja darbā
Uzņēmumos, organizācijās un sabiedrībā nemitīgi pieaug pārmaiņu intensitāte. Līdzšinējās vadības struktūras ir novecojušas un bieži neatbilst jaunajai situācijai. Daudzi vadītāji pretojas jaunu struktūru ieviešanai, daži neredz mērķus, un citi nezina, kā īstenot atbildīgu vadību un veidot cieņpilnu darba vidi. Seminārā tiks aplūkoti risinājumi vadītājiem, kā nodrošināt mūsdienīgu vadības procesu.
Referents: Aloys Leyendecker    

7. modulis 2019. gada 23.–24.augusts    

Emocijas konflikta risināšanas laikā

Emocijas ir gan šķērslis, gan dzinulis, lai atrisinātu konfliktu. Cieņpilna procesa vadīšana un pavadīšana ir galvenais faktors ceļā uz risinājumu ar pievienoto vērtību. Par emociju formām, par darbu ar emocionāliem klientiem un darbiniekiem. Par emocionāliem konfliktiem un to attīstību, kā arī par aizturētām emocijām, to izpausmēm un darbu ar aizturētām emocijām.
Referents: Aloys Leyendecker    

8. modulis 2019. gada 06.–07.septembris         

Supervīzija un gadījumu risināšana

Konfliktu individuālā uztvere un risināšana lielā mērā ir atkarīga no cilvēka biogrāfijas. Lai piedāvātu profesionālu atbalstu konfliktu risināšanā, kursa dalībniekiem ir jāapzinās savas personības stiprās un vājās puses. Atslēgas vārdi: supervīzija, pašpieredze, personiskās “lamatas”, mediatīvā attieksme
Supervizori (piektdien): Indra, Ilze
Referents (sestdien): Aloys Leyendecker

9. modulis 2019. gada 27.–28.septembris    

Pašpieredze. Mediācija praksē. Noslēgums. Sertifikātu izsniegšana.

Kursa pēdējās dienās dalībnieki praktiski pielieto zināšanas reālā mediācijas procesa simulācijā. Lomu spēle ar ielūgtajiem viesiem.
Referents: Aloys Leyendecker

 

Dalības maksa

Programmas cena vienā maksājumā: 999 euro

Programmas cena maksājot divos maksājumos: 1080 euro jeb 540 + 540 euro.
Programmas cena maksājot par katru moduli atsevišķi: 1160 euro jeb 145 euro par vienu izglītības moduli.

Sertifikātu izsniedz „Al-institut“ (Vācija) un „Mācību centrs Miervidi“ (Latvija).

Prasības gala diploma saņemšanai:
1.    Jāapmeklē viss kurss 120 akadēmiskās stundas*.
2.    Pirms 9 moduļa ir jāiesniedz gala eksāmena darbs „Gadījuma analīze” 5-8 lpp. apjomā.
3.    Pozitīvs iesniegtā gala eksāmena darba vērtējums.
4.    Mācību maksa samaksāta pilnā apmērā.
*Par iespējām pabeigt mācības, ja tiek kavētas mācību dienas, interesēties pie organizatoriem!

Kavēts apmeklējums mācību laikā un iespējas to aizstāt:
Ja dalībnieks mācību laikā kavē vienu mācību dienu, tad viņam ir iespēja kavējumu aizstāt, iesniedzot rakstu darbu 5 lpp. apjomā par doto tematu.
Ja dalībnieks kavē vairāk, kā vienu mācību dienu jeb 10 akadēmiskās stundas no mācībām, tad dalībniekiem ir iespēja bez maksas apmeklēt dotos seminārus organizatora rīkotajā izglītības programmā nākamajā gadā. Kā arī dalībniekiem ir iespēja par maksu apmeklēt citus kursa vadītāja sniegtos seminārus, kas tematiski ir pielīdzināmi kavētajiem semināriem. Šādā gadījumā organizators piedāvā dalībniekiem atlaidi 50% apjomā. Pēc semināru apmeklēšanas nepieciešamajā apjomā, dalībniekam ir tiesības iesniegt gala eksāmena darbu organizatoram un pēc vērtējuma saņemšanas - saņemt sertifikātu.
Dalībniekiem, kas apmeklējuši līdzīga satura seminārus iepriekš pastāv iespēja aizstāt kavētās dienas uzrādot sertifikātus programmas organizatoriem. Ja citur apmeklētos seminārus pēc satura varēs pielīdzināt kavētajiem semināriem programmā, tad dalībnieks saņems ieskaiti par kavēto apmeklējumu.

Programmas vadītājs


Aloizs Leiendekers (Aloys Leyendecker), diplomēts vācu psihologs, ģimenes un pāru konsultants ar vairāk kā 30 gadu pieredzi, mediators ģimenes un komerclietās kopš 1997. gada, vadījis vairāk kā 500 šķiršanās mediāciju. 1998. gadā nodibinājis un vada AL-Institut für Mediation und Konfliktberatung. Mediācijas apmācības vadītājs Vācijā (kopš 1999. gada Erfurtes Lietišķo zinātņu augstskolā), Latvijā (Rīgā) un Krievijā (Sanktpēterburgā). Grāmatu “Konfliktu vadība” (2016) un “Šķiršanās: pārdomas, pieredze, padomi” (2017) autors.

Programmas pasniedzēji

Dr. Verners Rēgens (Werner Regen), individuālais izaugsmes treneris un mediators, Vācijas Koučinga un mediācijas skolas (SIA) Sanktpēterburgā – Alternatīvās konfliktu risināšanas centra– vadītājs un īpašnieks.


Manus Leyendecker – Biznesa mediācijas mediators, mediācijas treneris, Pepperdine University (Malibu) kurss biznesa mediācija absolvents.

Ilze Dreifelde – Mg. psych., Mg.ves.apr., supervīzore, psiholoģe.

Indra Majore-Dūšele – Mg.psych., Mg.ves.apr., supervīzore, psiholoģe-psihoterapeite.

Organizatori

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Miervidi", Rīga, Sapieru iela 1A-1, Rīga, tel.: 00 371 25885999, eMail: sveiks@miervidi.lv, www.miervidi.lv
Sadarbībā ar AL-Institut, Pīsporta, Vācija.
Izglītības programmas vadītājs ir Aloizs Leiendekers (Aloys Leyendecker), tel.: + 371 25454366 e-pasts: ALInstitut@outlook.com

Pieteikties