# Miervidi

 

Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Izglītības programmas - Sistēmiskās konstelācijas metode

 

Izglītības programmu rīko Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Mācību centrs Miervidi“ sadarbībā ar AL-Institut, Vācija.

Izglītības programmas sniegs jums iedvesmu, iespēju paraudzīties savādāk uz savu un citu cilvēku dzīves pieredzi, kā arī palīdzēs dziļāk izprast personisko jautājumu risināšanu.

Sistēmiskās konstelācijas metode pēdejo 10 gadu laikā sāk ieņemt aizvien lielāku lomu ar ģimeni un organizācijām saistīto problēmu risināšanā. Tā ir metode, kas atklāj sistēmu teoriju praksē, tā dod iespēju mainīt attiecības un notikumu attīstības gaitu pretī lielākam līdzsvaram. Dotā izglītības programa dos jums plašu ieskatu dažādu konstelācijas skolu (V. Satīra, B. Helingers u.c.) pieejās, kā arī jūs apgūsiet Al-institut iztrādātās konstelācijas pieejas. Jums būs iespēja pilnveidot savu grupu vadības stilu un izkopt tādas darba tehnikas, kas vislabāk atbilst jūsu personībai. Programmas gaitā jūs praktiski strādāsiet ar problēmsituācijām, kas aktuālas indivīdiem, ģimenēm un organizācijām Latvijā, kā arī pasniedzēji demonstrēs Vācijas pieredzi.

 

Dalībnieki

Lai gan sistēmisko konstelāciju savā darbā izmanto profesionāļi, kas strādā ar klientu grupām, piemēram, psihologi, grupu terapeiti, supervizori, mediatori, vadības un personāla speciālisti, mūsu pieredze liecina, ka šī izglītība var kalpot par bagātinošu pieredzi visdažādāko jomu interesentiem. Mūsu programmu ir absolvējuši arī juristi, uzņēmēji, pedagogi un citi interesenti, kas darbā pieredz izaicinošas situācijas ar klientiem, stresu un vēlas atklāt jaunas metodes, lai risinātu aktuālās situācijas efektīvāk.

Mūsu pieredze liecina, ka profesionāļi no dažādām jomām mācoties kopā palīdz viens otram plašāk ieraudzīt sitēmiskās konstelācijas metodes iespējas.

(angl. constallation – konstelācija, uzstādījums, izvietojums)

Programmu vadīs Aloizs Leiendekers (Aloys Leyendecker) - Al-institut vadītājs, ģimenes psihoterapeits ar vairāk kā 20 gadu pieredzi un pilna laika mediators ar vairāk kā 10 gadu pieredzi mediācijā un mediācijas apmācību vadīšanā, mediācijas treneris University of Applied Sciences Erfurt, BMWA, BAFM, IM apmācību vadītājs, diplomēts pedagogs. AL-Institut (Vācija) dibinātājs, kā arī uzstājies ar priekšlasījumiem par dažādām tēmām Vācijā un Latvijā.

 

Par programmu

Programmas apjoms 60 stundas (80 akadēmiskās stundas), visas lekcijas un nodarbības tiks tulkotas uz latviešu valodu. Darbs būs personisks un individuāli orientēts, jo mācību grupā dalībnieku skaits ir ierobežots tikai 12-15 dalībnieki!

Sertifikātu izsniedz „Al-institut“ (Vācija) un „Mācību centrs Miervidi“ (Latvija).

Programmas saturs

Mācību norises datumi un laiki:

 • Piektdienās no plkst. 15.00–20.00
 • Sestdienās no plkst. 9.30–17.30

I modulis 2018. gada 16. - 17. marts

 • Sistēmiskās konstelācijas būtība.
 • Sistēmiskās kontelācijas metodes iedarbība. Pētījumu rezultāti
 • Lomu atveidotāju savstarpējais izvietojums (pāris, triāde): viens otram pretī, novērsušies viens no otra utt.
 • Sistēmas darbība. Sistēmas darbības traucēšana
 • Biogrāfiskā pieeja. Kā es jutos? Ko es iemācījos?
 • Virdžīnijas Satīras, Berta Hellingera un Aloiza Leiendekera pieejas veidu salīdzinājums
 • Sistēmiskā izvietojuma uzsākšana. Ievads, iesildīšanās fāze
 • Ieteicamā izvietojumu veikšanas secība: vispirms uzņēmuma/ organizācijas izvietojumi, tad ģimenes izvietojumi
 • Jautājumu uzdošana. Sistēmiskie jautājumi

II modulis 2018. gada 13. - 14. aprīlis 

 • V. Satīras pieeja
 • B. Hellingera “mīlestības kārtības modelis”
 • A. Leiendekera “dzīves kārtības modelis”
 • Pāra dinamika: māte un bērns; tēvs un bērns; precēts pāris
 • Triāde: vecāki un bērns; mīlestības trīsstūris; konflikts komandā
 • Vizuālā un emocionālā uztvere.
 • Perspektīvas raksturojums. Perspektīvas maiņa
 • Uztveres relativitāte. Pārbaudīšana un pārjautāšana
 • Emociju būtība. Darbs ar emocijām

III modulis 2018. gada 4. - 5. maijs
 

 • Uzņēmuma/organizācijas struktūra
 • Ko iekļaut sistēmas izvietojumā? Kur ir robežas?
 • Sistēmiskās konstelācijas metodes izmantošana uzņēmējdarbībā
 • Uzņēmuma organizācija, uzņēmuma mērķi
 • Atšķirības starp sistēmas izvietojumu lielos un mazos uzņēmumos
 • Ģimenes uzņēmuma izvietojums
 • Praktizēšanās sistēmas izvietojuma vadīšanā darba grupās (komandas sistēmas izvietojums)
 • Ģimenes struktūra. Ģimenes struktūras īpatnības
 • Ģimenes sistēmas izvietojuma pamati
 • Ģimenes sistēmas izvietojuma veidi
 • Sistēmas struktūra laulības fiziskās un juridiskās šķiršanas gadījumā
 • Atkarība un līdzatkarība
 • Bērnu vieta ģimenes sistēmā
 • Ģimenes uzņēmums

IV modulis - 2018. gada 25. - 26. maijs

 • Laiks: paātrinājums, palēninājums
 • Traumas un tabu, nāves un ciešanu, kara un deportāciju tēma sistēmu izvietojumos
 • Varmākas un upura, izstumšanas no apziņas un pretestības tēma sistēmu izvietojumos
 • Kā pasargāt sevi? Psiholoģiskā aizsardzība. Aizsardzības mehānismi

V modulis - 2018. gada 8. - 9. jūnijs

 • Praktisko iemaņu treniņš
 • Supervīzijas
 • Gala pārbaudījums

Kavēts apmeklējums mācību laikā un iespējas to aizstāt:

Ja dalībnieks mācību laikā kavē vienu mācību dienu, tad viņam ir iespēja kavējumu aizstāt, iesniedzot rakstu darbu 5 lpp. apjomā par doto tematu.
Ja dalībnieks kavē vairāk, kā vienu mācību dienu jeb 10 akadēmiskās stundas no mācībām, tad dalībniekiem ir iespēja bez maksas apmeklēt dotos seminārus organizatora rīkotajā izglītības programmā nākamajā gadā. Kā arī dalībniekiem ir iespēja par maksu apmeklēt citus kursa vadītāja sniegtos seminārus, kas tematiski ir pielīdzināmi kavētajiem semināriem. Šādā gadījumā organizators piedāvā dalībniekiem atlaidi 50% apjomā. Pēc semināru apmeklēšanas nepieciešamajā apjomā, dalībniekam ir tiesības iesniegt gala eksāmena darbu organizatoram un pēc vērtējuma saņemšanas - saņemt sertifikātu.
Dalībniekiem, kas apmeklējuši līdzīga satura seminārus iepriekš pastāv iespēja aizstāt kavētās dienas uzrādot sertifikātus programmas organizatoriem. Ja citur apmeklētos seminārus pēc satura varēs pielīdzināt kavētajiem semināriem programmā, tad dalībnieks saņems ieskaiti par kavēto apmeklējumu.

 

Prasības:

 1. Jāapmeklē viss kurss 60 stundas*.
 2. Pozitīvs gala pārbaudījuma vērtējums.

*Par iespējām pabeigt mācības, ja tiek kavētas mācību dienas, interesēties pie organizatoriem!

Programmas cena: 725 EUR (Programmu var apmaksāt vienā, divos, trīs vai piecos maksājumos)

 • 145 EUR - reģistrācijas maksa
 • 145 EUR - līdz 2018. gada 6. aprīlis
 • 145 EUR - Līdz 2018. gada 1.maijs
 • 145 EUR - līdz 2018. gada - 18. maijs
 • 145 EUR - līdz 2018. gada - 1. jūnijs

Kafijas pauzes un materiāli ir iekļauti cenā.

Jūs saņemsiet sertifikātu un semināra apmeklējums ļaus jums aizstāt izglītības programmā kavētās nodarbības, ja tādas būs izglītības programmas laikā.

Lasiet vairāk ŠEIT >>

 

Organizatori

Mācību centrs Miervidi", Rīga, Sapieru iela 1A-1, Rīga, tel.: 00 371 25885999, eMail: info@miervidi.edu.lv, www.miervidi.lv

AL-Institut, (Vācija), Aloys Leyendecker, Im Landkapitel 12, 54498 Piesport, Tel. 06507/701580, eMail: alinstitut@outlook.com, www.mediationALInstitut.de

 

Atsauksmes
„Ali ir dzīves mākslas meistars, kurš nenovelk stingru robežu starp darbu un rotaļu; starp prātu un ķermeni; izglītošanos un relaksētu atmosfēru; viņš vienkārši ir gatavs dalīties dzīvīgumā”, saka Aina Poiša, ģimenes psihoterapeite.

   
"Ali es redzu kā aizraujošu un iedvesmojošu Skolotāju. Viņš dalās ar zināšanām mediācijā vai konsultēšanā, un visa teorija un praktiskās prasmes, ko Ali māca, ir izaugusi no viņa paša kā pedagoga, psihoterapeita un mediatora pieredzes.
Ali sistēmisko izvietojumu nodarbības ir brīnišķīga iespēja vizuāli ieraudzīt tagadējo ģimenes vai organizācijas struktūru, sadzirdēt un sajust cilvēkus, kuri atrodas šajā sistēmā, atklāt viņu emociju spēku, kā arī piedzīvot brīnumainas pārvērtības, ko var radīt izvietojuma maiņa. Man katra Ali nodarbība dod jaunu cerību un stiprina esošo ticību pozitīvu pārmaiņu iespējai." Lelde Kāpiņa, mediatore, mediācijas trenere, ģimenes konsultante

Pieteikties