# Miervidi

 

Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Tālākizglītības programma - Mediācija Latvijā

Saucam šo programmu arī par 3. līmeņa mediācijas programmu, jo mums jau ir bijušas 1. un 2. līmeņa mediācijas programas un šī ir pilnīgi jauna. Jūs varat tajā piedalīties neatkarīgi no tāda, kāda ir jūsu iepriekšējā izglītība mediācijā. 

Priekšnoteikums dalībai kursā: apliecinājums par mediatora apmācības kursa apguvi ne mazāk kā 60 akadēmisko stundu apmērā.

Izglītības programmas apjoms: 60 stundas

 

IEPAZĪŠANĀS LEKCIJA 11. septembrī 19:00 - 20:15

PIETEIKTIES ŠEIT


VISI DATUMI:

1. modulis - 14. un 15. septembrī.
2. modulis - 26. un 27. oktobrī
3. modulis - 9. un 10. novembrī
4. modulis - 7. un 8. decembrī.
5. modulis - 18. un 19. janvārī

A. Izglītības programmas mērķis

Izglītības programmas mērķis ir paplašināt dalībnieku mediatīvās kompetences, lai spētu nosvērti plānot un vadīt mediācijas procesu un iepriekš paredzēt notikumu gaitu.
Kursa teorētiskajā daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunām pieejām mediācijā. Praktiskajā daļā tiks piedāvāti sarežģītāki mediācijas gadījumi, kuru risināšanai ir nepieciešama dziļāka analīze. Vingrinājumos tiks trenēta spēja sajust piemērotākās strīda risināšanas metodes un tehnikas.
Kursā tiks aplūkota mediācijas izmantošana ģimenes, kaimiņattiecību un mantojuma lietās, uzņēmumos un organizācijās, kā arī lielās grupās, piemēram, politikas jomā.

B. Kursa saturs

1. modulis. Jaunas atziņas mediācijā (12 stundas)

Norises laiks: piektdien, 14. septembrī, plkst. 15.00–20.00
        sestdien, 15. septembrī, plkst. 9.30–17.30

Saturs:
•    Ievads un iepazīšanās. Dalībnieku vēlmes un gaidas
•    Sistēmiskie aspekti konfliktu teorijā
•    Antropoloģijas un evolūcijas teorijas aspekti
•    Mediācijā izmantojamās neirologu atziņas
•    Pieredzes apmaiņa

Teorija tiks izklāstīta uz praktisku piemēru bāzes un iegūtās zināšanas nostiprinātas, risinot konkrētus mediācijas gadījumus. Mediācijas fāzes tiks izmēģinātas lomu spēlēs.

Vadītājs: Aloys Leyendecker

 

 

2. modulis. Konfliktu risināšanas prakse un metodes (12 stundas)

Norises laiks: piektdien, 26. oktobrī, plkst. 15.00–20.00
        sestdien, 27. oktobrī, plkst. 9.30–17.30

Saturs:
•    Jaunas mediācijas formas un metodiskie paņēmieni
•    Mediācijas forma, kas īpaši piemērota Latvijai
•    U sistēma mediācijā
•    Mediācijas procesa sistēmdinamika

Galvenā uzmanība tiks pievērsta mediācijai ģimenes un kaimiņattiecību lietās, kā arī mediācijai grupās. Dalībniekiem būs iespēja mācīties un vingrināties mediācijas vadīšanā grupā visu pēcpusdienu.
Vadītājs: Aloys Leyendecker

 

 

3. modulis. Mediācija, organizāciju attīstība, koučings (12 stundas)

Norises laiks: piektdien, 9. novembrī, plkst. 15.00–20.00
        sestdien, 10. novembrī, plkst. 9.30–17.30
Saturs:
•    Atšķirības starp metodēm
•    Metožu kombinācija
•    Vingrināšanās metožu lietošanā
Vadītājs: Dr. Werner Regen (St. Pēterburga, Krievija, un Gēra, Vācija)

 

 

4. modulis. Pašpieredze un supervīzija (12 stundas)

Norises laiks:     piektdien, 7. decembrī, plkst. 15.00–20.00
            sestdien, 8. decembrī, plkst. 9.30–17.30
Saturs:
•    Mediatora pašpieredze un attieksme
•    Gadījumu supervīzija

Pašpieredze un supervīzija ir ļoti svarīga, lai veidotu meditatīvu attieksmi un atrastu savu mediācijas vadīšanas stilu. Dalībnieki attīstīs un pilnveidos mediatīvās kompetences reālās dzīves kontekstos un situācijās.
Vadītājs: Aloys Leyendecker

 

 

5. modulis. Mediācija praksē. Praktiski vingrinājumi (12 stundas)

Norises laiks:     piektdien, 18. janvārī, plkst. 15.00–20.00
            sestdien, 19. janvārī, plkst. 9.30–17.30
Saturs:
•    Sarežģītu ģimenes mediācijas gadījumu risināšana
•    Organizācijas gadījumu risināšana
•    Ģimenes uzņēmuma konfliktu risināšana
•    Individuālā mediācijas stila izkopšana
•    Mediatora attieksmes veidošana

Šajā modulī tiks izspēlēta lomu spēle par reālu situāciju (gala pārbaudījuma praktiskais uzdevums) ar kursa dalībnieku ieaicinātiem lomu atveidotājiem.
Vadītājs: Aloys Leyendecker

C. Noslēgums


Prasības AL-Institut un “Miervidi” gala diploma saņemšanai:
•    Apmeklēts viss tālākizglītības kurss 60 stundu apjomā.
•    Pozitīvs gala pārbaudījuma praktiskā uzdevuma vērtējums.

Kavēts apmeklējums mācību laikā un iespējas to aizstāt:
1)    Ja dalībnieks kavē vienu mācību dienu, viņam ir iespēja to aizstāt, iesniedzot rakstu darbu 5 lpp. apjomā par uzdoto tematu.
2)    Ja dalībnieks nav apmeklējis vienu mācību moduli, viņam ir iespēja bez maksas apmeklēt to organizatora rīkotajā tālākizglītības kursa programmā nākamajā gadā.

 

D. Tālākizglītības programmas vadītāji


Aloizs Leiendekers (Aloys Leyendecker), diplomēts vācu psihologs, ģimenes un pāru konsultants ar vairāk kā 30 gadu pieredzi, mediators ģimenes un komerclietās kopš 1997. gada, vadījis vairāk kā 500 šķiršanās mediāciju. 1998. gadā nodibinājis un vada AL-Institut für Mediation und Konfliktberatung. Mediācijas apmācības vadītājs Vācijā (kopš 1999. gada Erfurtes Lietišķo zinātņu augstskolā), Latvijā (Rīgā) un Krievijā (Sanktpēterburgā). Grāmatu “Konfliktu vadība” (2016) un “Šķiršanās: pārdomas, pieredze, padomi” (2017) autors.

 


Dr. Verners Rēgens (Werner Regen), individuālais izaugsmes treneris un mediators, Vācijas Koučinga un mediācijas skolas (SIA) Sanktpēterburgā – Alternatīvās konfliktu risināšanas centra– vadītājs un īpašnieks. Vada seminārus un individuālo koučingu vācu un/vai krievu valodā. Ir vairāk kā 30 gadu pieredze lielo uzņēmumu vadībā Krievijā un Vācijā. Ilgus gadus strādājis Vācijas uzņēmumā Knauf Krievijā, šobrīd konsultē lielos uzņēmumos Vācijā un Krievijā. V.Rēgens sniegs ieskatu katrā no metodēm un parādīs, kā viņš tās izmanto praksē. Kopā ar Aloizu Leiendekeru (Aloys Leyendecker) sarakstījis grāmatu А. Лайэндекер, В. Реген. Медиация: Вперед, от ресурса к решению! Издательство: Изд. Вернера Регена, СПб.

 

E.

Izglītības programmas cena: 750 EUR
Jūs varat apmaksāt katru moduli atsevišķi. Viena moduļa cena: 150 EUR


Īpaša cena: 700 EUR piesakoties līdz 1. septembrim un iemaksājot dalības maksu par visu kursu līdz 7. septembrim 

 

Organizatori


Atbildīgais par tālākizglītības kursa organizāciju ir Sandis Kristars Dūšelis, Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Miervidi”, Rīga, Sapieru iela 1A-1, Rīga, tel.: + 371 25885999, e-pasts: sveiks@miervidi.lv, www.miervidi.lv
 
Atbildīgais par tālākizglītības kursa mācību saturu ir Aloizs Leiendekers (Aloys Leyendecker), AL-Institut, Pīsporta, Vācija, tel.: + 371 25454366 e-pasts: ALInstitut@outlook.com

 

Pieteikties