Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Džun Juaņ cigun 3. pakāpes seminārs

2020. gada 1. februāris

Norises laiks: 10:00 - 15:00

Pauzes stāvoklis, ceļš uz viedumu, 3.līmeņa Lielais Koks, Čaņ dzo - centrālā kanāla izstrādāšana, 3.acs aktivizēšana, Bi gu ši či - elpošana un barošanās caur nabu.
Šajā seminārā var piedalīties jebkurš Džun Juaņ cigun praktizētājs, kurš ir apguvis šīs skolas 1. un 2. pakāpi pie kāda no sertificētiem instruktoriem.
3.pakāpe uzskatāma par slieksni pārejai uz garīgo apmācību, kurā praktizētāji mācas meditācijās sasniegt Pauzes stāvokli. Pauzes stāvoklis tuvina Viedumam un padara iespējamu praktizētāja apmācību pie garīgajiem skolotājiem.
3. pakāpē detalizēti apskatīsim Visuma uzbūvi no DJ cigun teorijas viedokļa.
Uz augstākā līmeņa praksēm ved arī centrālā kanāla izstrādāšana Čaņ-dzo. Tikai tad, kad 3. un 4. pakāpē pilnībā ir atvērts un izstrādāts centrālais kanāls, ir iespējams saņemt Visuma informāciju un var sākties jau garīgā apmācība garīgo skolotāju vadībā.
Detalizētāk runāsim un praktizēsim seminārā.
Gaismā un Mīlestībā,

Vita Riekstiņa

Vita ir sertificēta 3.līmeņa Džun Juaņ cigun instruktore, kas dod tiesības vadīt 1., 2. un 3. līmeņa seminārus. Vitas cigun pasniedzējas stāžs ir 10 gadi, kuru laikā ir apmācīti vairāk kā 500 studenti.
Vita vairākkārtīgi ir piedalījusies meistara Sju Mintana vadītajos intensīvajos retrītos slavenajā Shaolin klosterī Ķīnā.
Ar Džuņ Juaņ Cigun nodarbojas kopš 2006.gada janvāra. Vitas pirmais Cigun skolotājs ir Aleksandrs Busse, pie kura apgūtas trīs Cigun pakāpes. Ceturtā pakāpe izieta pie meistara Sjui Mintana. Kā Džun Juaņ Cigun sastāvdaļu meistara Vita 2017.gadā Pekinas Kundawell institūtā ir ieguvusi sertificēta Domformu terapeita diplomu un var veikt cilvēka enerģētisko un informatīvo sakātrošanu.
Apgūtas arī Reiki 1. un 2. pakāpe.
Semināra cena: 80 eiro
Atkārtots apmeklējums par puscenu 40 eiro.
Semināra cenā nav iekļauta turpmāko regulāro nodarbību apmaksa.

Sīkāka informācija un pieteikšanās:

pie Vitas Riekstiņas: mob t. 29143930, e-pasts vita.riekstina@gmail.com

Pieteikties