# Miervidi

 

Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Cigun nodarbība

2018. gada 10. maijs

Norises laiks: 18:00 - 21:00

Šajā sadaļā jūs varat pieteikties Cigun nodarbībai. Nodarbības notiek krievu valodā.

Lai apmeklētu nodarbības jums vispirms ir jāapgūst Cigun 1. līmeņa izglītība. Par iespēju to apgūt vairāk jautājiet pasniedzējai. Kontaktinformācija ir norādīta zemāk.

Jēdziens „ Cigun ” ķīniešu valodā tiek aprakstīts ar diviem hieroglifiem „Ci” un ”Gun”. „Ci” nozīmē iekšējā enerģija, bet ”Gun” – darbs, tātad Cigun tiešā nozīmē ir darbs ar iekšējo enerģiju.

Šo dzīvības enerģiju hinduisti dēvē par prānu, ķīnieši par ci, bet japāņi par ki. Iekšējai enerģijai ir milzīga nozīme: atjaunojot dzīvības enerģiju, cilvēks kļūst vesels un spēcīgs, jo tieši enerģijas trūkums ir slimību cēlonis. Papildinot un pilnveidojot šo iekšējo enerģiju, cigun praktizētājs spēj ne tikai nostiprināt veselību, bet arī palēnināt novecošanās procesu, pagarināt dzīvi, attīstīt radošās spējas, nostiprināt garu un dziļāk izzināt pasauli. Ar Cigun cilvēks kļūst mierīgs, jo iemācās pārvarēt traucējušās domas un emocijas. Nodarbībās mēs apgūsim vienkāršus paņēmienus, kas ļauj uzņemt dzīvības enerģiju no apkārtējās vides, to līdzsvarot un pilnveidot.

Nodarbību vada: Jekaterina Stankeviča
* praktizē cigunu jau vairāk nekā 10 gadus,
* ir sertificēta Džun Juaņ cigun instruktore,
* Domformu menicīnas (Image medicine) praktizējoša speciāliste,
* Latvijas Džun Juaņ cigun asociācijas valdes locekle,
* projekta "Atveseļojošās prakses" autore un vadītāja,
* ir apguvusi Domformu medicīnu pie Meistara Xu MingTang un vadošajiem Kundawell institūta (Pekina) specialistiem,
* ir apguvusi vairākas Austrumu meditācijas tehnikas,piem., Joga dejā, Gurdzijeva kustības,
* ir beigusi "European Academy of Tibetan Medicine and Yoga" specialitātē Yoga,
* ir Fen Šui speciāliste un pasniedzēja, pārstāv starptautisko skolu "Feng Shui Blue Mountain" (Seattle, USA),
* ir apguvusi un turpina izglītoties pie dažādu skolu un tradīciju dziedniekiem,
* regulāri vada grupu nodarbības un pieņem individuāli.

Jekaterina praktizē holistisku pieeju dzīvei kopumā un veselībai tanī skaitā:
"Mūsu dzīve ir daudzšķautņaina un cilvēku ir jāuztver kā vienotu veselumu, kurš dzīvo konkrētā vidē, jāņem vērā dažādi faktori, kuri uz to iedarbojas. Tāpēc attiecīgi ir arī jārīkojas kompleksi, atrodot maksimāli efektīvu risinājumu, izmantojot visas tās zināšanas, kuras dotajā brīdī ir mūsu rīcībā."

Vienas 3 stundu nodarbības cena 10 eiro

Pieteikšanās:
pie Jekaterinas Stankēvičas: mob t. 25919971, e-pasts: yogahealing9@gmail.com

Pieteikties