# Miervidi

 

Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Sistēmiskās konstelācijas metode

2015. gada 2. oktobris

Norises laiks: 9.30 - 17.30

Izglītības programmu rīko Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Mācību centrs Miervidi“ sadarbībā ar AL-Institut, Vācija.

Sistēmiskās konstelācijas metode pēdejo 10 gadu laikā sāk ieņemt aizvien lielāku lomu ar ģimeni un organizācijām saistīto problēmu risināšanā. Tā ir metode, kas atklāj sistēmu teoriju praksē, tā dod iespēju mainīt attiecības un notikumu attīstības gaitu pretī lielākam līdzsvaram. Dotā izglītības programa dos jums plašu ieskatu dažādu konstelācijas skolu (V. Satīra, B. Helingers u.c.) pieejās, kā arī jūs apgūsiet Al-institut iztrādātās konstelācijas pieejas. Jums būs iespēja pilnveidot savu grupu vadības stilu un izkopt tādas darba tehnikas, kas vislabāk atbilst jūsu personībai. Programmas gaitā jūs praktiski strādāsiet ar problēmsituācijām, kas aktuālas indivīdiem, ģimenēm un organizācijām Latvijā, kā arī pasniedzēji demonstrēs Vācijas pieredzi.

Vienlaicīgi izglītības programmas sniegs jums iedvesmu, iespēju paraudzīties savādak uz savu un citu cilvēku dzīves pieredzi, kā arī palīdzēs dziļāk izprast personisko jautājumu risināšanu.

Dalībnieki

Aicinām programmā piedalīties profesionāļus, kas strādā ar grupām – psihologus, grupu terapeitus, supervizorus, mediatorus, vadības un personāla speciālistus. Mūsu pieredze liecina, ka profesionāļi no dažādām jomām mācoties kopā palīdz viens otram plašāk ieraudzīt sitēmiskās konstelācijas metodes iespējas.

(angl. constallation – konstelācija, uzstādījums, izvietojums)

Programmu vadīs Aloys Leyendecker - Al-institut vadītājs, ģimenes psihoterapeits ar vairāk kā 20 gadu pieredzi un pilna laika mediators ar vairāk kā 10 gadu pieredzi mediācijā un mediācijas apmācību vadīšanā, mediācijas treneris University of Applied Sciences Erfurt, BMWA, BAFM, IM apmācību vadītājs, diplomēts pedagogs. AL-Institut (Vācija) dibinātājs, kā arī uzstājies ar priekšlasījumiem par dažādām tēmām Vācijā un Latvijā.

Atsauksmes
„Ali ir dzīves mākslas meistars, kurš nenovelk stingru robežu starp darbu un rotaļu; starp prātu un ķermeni; izglītošanos un relaksētu atmosfēru; viņš vienkārši ir gatavs dalīties dzīvīgumā”, saka Aina Poiša, ģimenes psihoterapeite.

   
"Ali es redzu kā aizraujošu un iedvesmojošu Skolotāju. Viņš dalās ar zināšanām mediācijā vai konsultēšanā, un visa teorija un praktiskās prasmes, ko Ali māca, ir izaugusi no viņa paša kā pedagoga, psihoterapeita un mediatora pieredzes.
Ali sistēmisko izvietojumu nodarbības ir brīnišķīga iespēja vizuāli ieraudzīt tagadējo ģimenes vai organizācijas struktūru, sadzirdēt un sajust cilvēkus, kuri atrodas šajā sistēmā, atklāt viņu emociju spēku, kā arī piedzīvot brīnumainas pārvērtības, ko var radīt izvietojuma maiņa. Man katra Ali nodarbība dod jaunu cerību un stiprina esošo ticību pozitīvu pārmaiņu iespējai." Lelde Kāpiņa, mediatore, mediācijas trenere, ģimenes konsultante

Programmas saturs

I modulis 2015. gada 2.–3. oktobris

 • Sistēmiskās konstelācijas būtība.
 • Sistēmiskās kontelācijas metodes iedarbība. Pētījumu rezultāti
 • Lomu atveidotāju savstarpējais izvietojums (pāris, triāde): viens otram pretī, novērsušies viens no otra utt.
 • Sistēmas darbība. Sistēmas darbības traucēšana
 • Biogrāfiskā pieeja. Kā es jutos? Ko es iemācījos?
 • Virdžīnijas Satīras, Berta Hellingera un Aloiza Leiendekera pieejas veidu salīdzinājums
 • Sistēmiskā izvietojuma uzsākšana. Ievads, iesildīšanās fāze
 • Ieteicamā izvietojumu veikšanas secība: vispirms uzņēmuma/ organizācijas izvietojumi, tad ģimenes izvietojumi
 • Jautājumu uzdošana. Sistēmiskie jautājumi

II modulis 2015. gada 27.-28. novembris

 • V. Satīras pieeja
 • B. Hellingera “mīlestības kārtības modelis”
 • A. Leiendekera “dzīves kārtības modelis”
 • Pāra dinamika: māte un bērns; tēvs un bērns; precēts pāris
 • Triāde: vecāki un bērns; mīlestības trīsstūris; konflikts komandā
 • Vizuālā un emocionālā uztvere.
 • Perspektīvas raksturojums. Perspektīvas maiņa
 • Uztveres relativitāte. Pārbaudīšana un pārjautāšana
 • Emociju būtība. Darbs ar emocijām

III modulis 2015. gada 11.–12. decembris

 • Uzņēmuma/organizācijas struktūra
 • Ko iekļaut sistēmas izvietojumā? Kur ir robežas?
 • Sistēmiskās konstelācijas metodes izmantošana uzņēmējdarbībā
 • Uzņēmuma organizācija, uzņēmuma mērķi
 • Atšķirības starp sistēmas izvietojumu lielos un mazos uzņēmumos
 • Ģimenes uzņēmuma izvietojums
 • Praktizēšanās sistēmas izvietojuma vadīšanā darba grupās (komandas sistēmas izvietojums)
 • Ģimenes struktūra. Ģimenes struktūras īpatnības
 • Ģimenes sistēmas izvietojuma pamati
 • Ģimenes sistēmas izvietojuma veidi
 • Sistēmas struktūra laulības fiziskās un juridiskās šķiršanas gadījumā
 • Atkarība un līdzatkarība
 • Bērnu vieta ģimenes sistēmā
 • Ģimenes uzņēmums

IV modulis 2016. gada 29.–30. janvāris

 • Laiks: paātrinājums, palēninājums
 • Traumas un tabu, nāves un ciešanu, kara un deportāciju tēma sistēmu izvietojumos
 • Varmākas un upura, izstumšanas no apziņas un pretestības tēma sistēmu izvietojumos
 • Kā pasargāt sevi? Psiholoģiskā aizsardzība. Aizsardzības mehānismi

V modulis 2016. gada 26.–27. februāris 

 • Praktisko iemaņu treniņš
 • Supervīzijas
 • Gala pārbaudījums

Norises laiks

Noteiktajās dienās no 9:30 - 17:30 (laiks var tikt nedaudz koriģēts)

Par programmu

Programmas apjoms 65 stundas (87 akadēmiskās stundas), visas lekcijas un nodarbības tiks tulkotas uz latviešu valodu. Darbs būs personisks un individuāli orientēts, jo mācību grupā dalībnieku skaits ir ierobežots tikai 12-15 dalībnieki!

Sertifikātu izsniedz „Al-institut“ (Vācija) un „Mācību centrs Miervidi“ (Latvija).

Prasības:

 1. Jāapmeklē viss kurss 65 stundas*.
 2. Pozitīvs gala pārbaudījuma vērtējums.

*Par iespējām pabeigt mācības, ja tiek kavētas mācību dienas, interesēties pie organizatoriem!

Programmas cena: - 725 EUR

Programmas cena maksājot pa daļām: - 750 EUR

 • 150 EUR - reģistrācijas maksa
 • 150 EUR - līdz 15.oktobrim
 • 150 EUR - līdz 1.decembris
 • 150 EUR - līdz 16.janvārim
 • 150 EUR - līdz 2016.gada 15.februāris

Kafijas pauzes un materiāli ir iekļauti cenā.

Organizatori

Mācību centrs Miervidi", Rīga, Sapieru iela 1A-1, Rīga, tel.: 00 371 25885999, eMail: info@miervidi.edu.lv, www.miervidi.lv

AL-Institut, (Vācija), Aloys Leyendecker, Im Landkapitel 12, 54498 Piesport, Tel. 06507/701580, eMail: alinstitut@outlook.com, www.mediationALInstitut.de

Pieteikties