Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Baiļu neirobioloģija - trauksme un panika

2020. gada 27. marts

Norises laiks: 17.30 - 19.00

Trauksmei un tās formām ir nozīmīga loma mūsdienu sabiedrībā, komunikācijā, tehnoloģiju attīstībā, psihiskās un fiziskās veselības saglabāšanā un graušanā.
Jaunākie neirobioloģiskie pētījumi ir vērsti uz trauksmes/baiļu mājvietas noteikšanu smadzeņu struktūrās.
Bailēm ir svarīga loma evolūcijas un izdzīvošanas kontekstā, un tām var izsekot arī ģenētiskas saknes.
Trauksme un panika ir baiļu ārējā čaula. Iekšā slēpjas dažādas bailes – reālas, iedomātas un iemācītas !
Bailes var likt mums bēgt, cīnīties vai sastingt! Mums var būt bail, no savām bailēm! Var būt dusmas uz bailēm! Bailes baidīties ?!
Tas viss iedzen cilvēku apburtā lokā, no kura izkāpt paļaujoties tikai uz saviem spēkiem, var arī neizdoties ! Kāpēc?

Lekcijas saturs:

  • Trauksmes raksturojums : panika, agarofobija, ģeneralizēta trauksme, sociālā trauksme, specifiskas ( izolētas) fobijas
  • Bailes izraisošu kairinājumu apstrāde : Ātrais un lēnais ceļš
  • Reālas bailes, kondicionētas bailes un fobijas.
  • Panikas ,genrealizētas trauksmes, agarofobijas, sociālās trauksmes un fobiju neirobioloģija: serotonīns, adrenalīns, dopamīns, GABA. Endokrīnā sistēma, imūnsistēma. Vai tam ir kas kopīgs ar veģetodistoniju?
  • Diagnostika : instrumentālās metodes - EEG , attēldiagnostika ( MRI, PET, SPEKT)
  • Trauksmes un panikas ārstēšanas iespējas - medikamenti, psihofizioloģiskās u.c.metodes .To iespējas un robežas.


Lektore: Dr. Sandra Vestermane – ārste neiroloģe un kognitīvo neirozinātņu maģistre (AON, Vācija). Absolvējusi Latvijas Medicīnas Akadēmijas (Rīgas Stradiņa universitāti) medicīnas fakultāti, rezidentūru neiroloģijā Latvijas Universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātē, atkārtoti stažējusies neiroloģijā dažādās Vācijas klīnikās. Ir pieredze lekciju un semināru vadīšanā dažādām auditorijām par aktuālām tēmām medicīnā un kognitīvā neirozinātnē. Šī brīža izaicinājums ir starpdisciplināra neirozinātnes un neirobioloģijas integrācija, gūstot praktisku pielietojumu psihoemocionālas un fiziskās veselības uzlabošanā.

Lekcija notiks: Centrā MIERVIDI, Sapieru iela 1B-1.
Dalības maksa – 30 EUR; Vietu skaits ierobežots ; priekšapmaksa garantēs vietu seminārā.

Dalības maksa kopā par šo semināru un semināru "Depresijas neirobioloģija - kāpēc depresija jāārstē?", kas notiks 15.maijā - 50 EUR

(lai pieteiktos abiem semināriem kopā, lūdzu, atrakstiet mums epastu)
Apmeklētāji saņems sertifikātu par lekcijas noklausīšanos.
Ārstniecības personas saņems LĀB piešķirtos 2 TIP.

 

Pieteikties