# Miervidi

 

Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Iepazīšanās ar sirds meditāciju

2018. gada 5. jūnijs

Norises laiks: 18.30 - 20.30

“Meditācija ir kāpnes uz tavu paša dvēseles pasauli.” Šri Činmojs

 

Kā atpazīt meditāciju no radniecīgiem stāvokļiem, kādas ir meditācijas jogas vēsturiskās saknes? Kāpēc sirds pieeja ir īpaši aktuāla datoru laikā un vidē? Kā labāk praktiski noskaņoties meditācijai un meditēt sirdī?


Katra vakara gaitā būs lekcijas daļa, atbildes uz jautājumiem, kā arī praktiski koncentrēšanās un meditācijas vingrinājumi.

 

“Meditācija līdzinās ieniršanai jūras dzīlēs, kur viss ir kluss un mierpilns. Virspusē var būt daudz viļņu, bet dzelmi tie neskar. Jūra dzīlēs ir pats klusums. Kad sākam meditēt, mēs vispirms cenšamies sasniegt savu iekšējo būtību jeb jūras dzīles. Ja viļņi nāks no ārpasaules, tie mūs neskars. Bailes, šaubas, uztraukumi un visa zemes kņada viegli aizskalosies projām, jo mūsos nemitīgi būs miers. Domas mūs nespēs skart, jo mūsu prāts – pats miers, pats klusums, pati vienotība. Līdzīgi kā zivis, kas jūrā lēkā un peld, bet neatstāj pēdas. Savā augstākajā meditācijā mēs jūtam, ka esam jūra un jūrā esošais mūs nespēj traucēt. Mēs jūtam, ka esam debesis un visi garām lidojošie putni mūs nespēj traucēt. Mūsu prāts ir debesis, un mūsu sirds ir bezgalīgā jūra. Tā ir meditācija.”
Šri Činmojs “Mācoties klusumā: ievads meditācijā”


Pasniedzējs: Valdis Svirskis
Meditācijas pasniedzējs, filosofs un pasaules garīgo prakšu pētnieks.
Ceļojums meditācijas jogas un garīgās pilnveides pasaulē Valdim sākās 1994.gadā, kad paralēli filosofijas studijām LU, viņš uzsāk sirds meditācijas apguvi.1995.gadā viņš kļuva par ievērojamā meditācijas meistara Šri Činmoja tiešu skolnieku. 1998.gadā Valdis iegūst LU filosofijas zinātņu maģistra grādu un drīz pēc tam sāk darbu kā filosofijas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs. Paralēli sabiedriskā kārtā viņš sāk vadīt meditācijas mācību nodarbības un lasa lekcijas garīgās prakses un tās vēstures jautājumos gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Brīvajā laikā Valdis interesējas par pasaules tautu garīgo prakšu vēsturi, garīgo mūziku, dzeju un mākslu; viņš mīl skriešanu, mazliet raksta dzeju un zīmē, taču visvairāk viņu iedvesmo iespēja dalīties pieredzē par garīgās pilnveides un meditācijas prakses jautājumiem ar tiem, kam tas ir uzrunājoši.

Ieeja bezmaksas. Ja vēlaties, tad varat veikt brīvprātīgu ziedojumu.

Sakarā ar to, ka vietu skaits ir ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta!

Pieteikties