Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Cigun 2. pakāpes izglītība

2019. gada 8. decembris

Norises laiks: 10:00 - 15:00

Otrās pakāpes izglītības seminārs ir paredzēts dalībniekiem, kuri ir jau apguvuši pirmo pakāpi. Džun Juaņ Cigun apmācību sistēma kopumā aptver  5 pakāpes. Otrā pakāpe, kurā uzmanība tiek vērsta uz Sirds centra (Džun-dantjan) aktivāciju un attīstību, tiek uzskatīta par vienu no būtiskākajiem šīs mācības posmiem.

Šī posma mērķis ir meditācijās sasniegt Klusumu. Tam tuvosimies, praktizējot šī brīža apzinātības meditāciju, dažādos veidos strādāsim ar Sirdi, veiksim vingrojumus, kas ļaus apvienot 3 ārējos Juaņus - Zemi, Cilvēku un Visumu (Lielais koks, 5.priekšvingrojums – Savienot Debesis un Zemi, Elpošana caur ādu).

Praktiski mācīsimies diagnostiku ar visu ķermeni, kas ir ne tikai plaši izplatīts diagnostikas veids, bet arī neatņemama augstāko prakšu sastāvdaļa, jo māca iejusties otrā dzīvā būtnē. Dzīva būtne ir arī Zeme un viss Kosmoss.

Pamazām, regulāri praktizējot, mēs sajutīsim, ka cilvēks un Kosmoss ir viens vesels, sajutīsim, ka visas Dabas un Visuma attīstības ceļš ir arī cilvēces attīstības ceļš. Pavērsies jauna izpratne jēdzienam "dzīvs", pie tam, nevis zināšanu, bet izpratnes līmenī. Šis ir sākums apziņas paplašināšanās procesam, kad cilvēks spēj izprast lietas daudz plašākā mērogā. Uz augstākā līmeņa praksēm ved arī centrālā kanāla izstrādāšana Čaņ-dzo, kura aizsākas 2.līmenī.  Tikai tad, kad ir atvērts un izstrādāts centrālais kanāls, ir iespējams saņemt Visuma informāciju, tuvoties viedumam, virzīties uz garīgo attīstību.

Norises datumi:

2019. gada 7. un 8. decembris

Izglītības cena: 80 eiro

Atkārtots izglītības kursa apmeklējums: 40 eiro

Semināra cenā nav iekļauta turpmāko regulāro nodarbību apmaksa.

Nodarbības, nometnes un seminārs vada:

Vita Riekstiņa

Vita ir meistara Sjui Mintana tiešā skolniece. 2009. gada augustā izieta padziļināta Cigun apmācība Ķīnā, Šaoliņā, meistara Sjui Mintana vadībā. Ar Džuņ Juaņ Cigun nodarbojas kopš 2006.gada janvāra. Vitas pirmais Cigun skolotājs ir Aleksandrs Busse, pie kura apgūtas trīs Cigun pakāpes. Ceturtā pakāpe izieta pie meistara Sjui Mintana. Kā Džun Juaņ Cigun sastāvdaļu meistara Sjui Mintana vadībā Vita ir apguvusi enerģijas un informācijas Domu tēlu medicīnas apmācības 1.pakāpi. Apgūtas arī Reiki 1. un 2. pakāpe.

Pieteikties