Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Apzinātības prakse

Teorētiskais pamatojums

Apzinātības prakses pamatkurss Miervidos ir balstīts metodoloģijās, ko izstrādājuši: 

Daniel J.Siegel, profesors klīniskajā psihiatrijā Kalifornijas univeritātes Losandželosā Medicīnas skolā, viens no dibinātājiem un direktoriem Apzinātas uzmanības pētījumu centrā ("Mindful Awareness Research Center"), kā arī izpilddirektors Vērīga prāta institūtā ("Mindsight Institute"). Vairāku publikāciju autors profesionālai un vispārējai auditorijai par neiroloģijas, prāta organizācijas, labsajūtas un dzīves kvalitātes uzlabošanas tēmām. 
sīkāk: http://www.drdansiegel.com/about/biography/
Jon Kabat-Zinn, emeritus profesors medicīnā Masačūsetsas universitātes medicīnas skolā, izveidojis Stresa mazināšanas klīniku ("Stress Reduction Clinic") un Centru apzinātībai medicīnā, veselības aprūpē un sabiedrībā ("Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society"). Mācījies pie vairākiem budisma un dzen skolotājiem. Izveidojis apzinātībā balstītu stresa mazināšanas programmu -mindfulness-based stress-reduction program (MBSR).
sīkāk: http://www.umassmed.edu/cfm/about-us/people/2-meet-our-faculty/kabat-zinn-profile/
Mark Williams, emeritus profesors klīniskajā psiholoģijā un goda vecākais zinātniskais līdzstrādnieks psihiatrijas departamentā Oksfordas universitātē, kā arī vadījis Apzinātības centru ("Mindfulness Centre") Oksfordas universitātē.
Kopā ar kolēģiem John Teasdale (Kembridža) and Zindel Segal (Toronto) izveidojis apzinātībā balstītu kognitīvo terapiju - Mindfulness-based Cognitive Therapy.
sīkāk: http://www.psych.ox.ac.uk/team/PIs/mark-williams