Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Apzinātības kursi organizācijām

Uzņēmumiem un organizācijām mēs piedāvājam vairāk kā 20 dažādus seminārus, kuri ir pielāgoti darbinieku vajadzībām. Semināru piedāvājums ir balstīts uz mūsu līdzšinējo pieredzi strādājot ar valsts augstākā līmeņa vadītājiem, kā arī tādos uzņēmumos, kā “IF Latvija”, “Latvijas Finieris” “SEB banka”, Cēsu alus”, “Maxima Latvija”, “KPMG Baltic”, “Tele2”, AAS "Balta", kā arī AS “Swedbank” u.c.

 

Mēs piedāvajam gan īsas prezentācijas un lekcijas, gan ilgākus seminārus, kuros lekcijas ir apvienotas ar praktiskiem un attīstošiem vingrinājumiem. Pēdējos gados lekcijas un seminārus pārsvarā piedāvājam attālināti Zoom vai MS Teams platformās.

Atsevišķiem semināriem pastāv iespēja veikt video ierakstus.


Otrs mūsu piedāvājums attiecas uz mobilo lietotni MIERVIDI. Piedāvājam Jūsu uzņēmuma dabiniekiem saņemt kvalitatīvus pakalpojumus mobilajā lietotnē uz izdevīgiem nosacījumiem.

Katra sadarbība ir īpaša, tāpēc, vislabāk, atrakstiet mums vai piezvaniet un mēs sagatavosim jums piemērotu programmu!

Kontaktinformācija:

E-pasts: sveiks@miervidi.lv, tālr.: 26555761

Sandis K.Dūšelis


Semināru piemēri

Iepazīšanās seminārs

“Ievads apzinātības praksē"


Apzinātības prakses pamatprincipi.
Kas ir apzinātības prakse, kāpēc to praktizēt un kā to darīt? Ievērojamākās apzinātības prakses programmas pasaulē, piemēram, MBSR1, MBCT2. Zinātniskie pētījumi par apzinātības prakses efektivitāti. Autopilots, automātisms personiskajā un profesionālajā darbībā un ar to saistītie riski. Īss ievads par stresu, stresa veidošanās mehānismiem un to, kā apzinātības prakse var palīdzēt pārvarēt stresu. Semināta laikā būs vairāki praktiski vingrinājumi apzinātības praksē, kā arī pastāstīsim par apznātības prakses ieguvumiem organizācijām un uzņēmumiem.

1  MBSR (Apzinātībā balstīta stresa samazināšana), 1979. gadā ir izveidojis Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts Medical School, 1979.
2 MBCT (Apzinātībā balstīta kognitīvā terapija), 90-to gadu sākumā izveidoja autoru kolektīvs Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale.

 


Semināri ar kuriem sākt

“Stresa parvarēšana un nervu sistēmas līdzsvars”


Seminārs palīdzēs dalībniekiem atpazīt stresa izpausmes un ļaus apgūt metodes ar kuru palīdzību var līdzsvarot nervu sistēmu.
Zinātnes atziņas par stresa veidošanos un ietekmi uz mūsu veselību. Stresa izpausmes ķermenī un veģetatīvā nervu sistēma. Sasprindzinājums un stress. Apzinātības prakses pielietošana nervu sistēmas iepazīšanā un līdzsvarošanā. Praktiski vingrinājumi kā atjaunot jeb restartēt nervu sistēmas līdzvaru. Piemēram, progresīvā muskuļu relaksācija un ķermeņa apzinātība. Seminārā būs laiks dalībnieku jautājumiem kā arī ieteikumi praksei ikdienā.
“Prāts, emocijas un ķermeņa inteliģence”

Šis ir padziļināts seminārs, kura mēķis ir palīdzēt dalībniekiem saprast un atpazīt, kā domāšana, attieksme un emocijas izpaužas ķermeņa sajūtās. Dalībniekiem būs iespēja apgūt metodes ar kuru palīdzību labāk saprast savu ķermeni, prātu un emocijas.
Mēs viegli pavadām “galvā” tik daudz laika, ka vispār varam aizmirst par to, ka mums ir ķermenis. Mūžīgi kaut ko plānojam, analizējam, pārdomājam un salīdzinām. Neviena no šīm darbībām nav slikta pati par sevi, bet tās viegli var ietekmēt mūsu fizisko un psihisko labsajūtu. Nodarbībā attīstīsim ķermeņa inteliģenci (BQ – ķermeņa uztveres prasmi), stiprināsim iemaņas atpazīt sev raksturīgos diskomforta cēloņus un apgūsim veidus, kā tos mazināt vai novērst. Praktiski vingrinājumi: Ķermeņa skenēšanas meditācija un relaksācija ar elpošanu. Praktiski ieteikumi ātrai stresa mazināšanai.

“Kā mazināt pārstrādāšanās riskus?”


Semināra mērķis ir veicināt dalībnieku spēju tikt galā ar pārstrādāšanās riskiem.
Pārstrādāšanās jeb “izdegšanas” cēloņi un iespējas tos novērst. Profesionālā “izdegšana”. Kā ar apzinātības palīdzību mazināt enerģijas pārtērēšanu? Nogurums, pārstrādāšanās un tas, ka veicamie pienākumi šķietami nebeidzas, nereti mūs atrauj no tām svarīgajām aktivitātēm, kuras mums palīdz atjaunot spēkus un parūpēties par sevi. Viegla aizkaitināmība ir tikai viena no izdegšanas pazīmēm. Nodarbībā stāstīsim par pārstrādāšanās cēloņiem un iespējām tos novērst. Būs praktiski ieteikumi, kā ieviest atjaunošanās paradumus ikdienā.
Praktiski vingrinājumi: Elpas meditācija, apzinātība kustībā, kā arī īsas apzinātības pauzes dienas laikā. Ikdienas darba paradumu novērošanas kalendārs. Ieteikumi apzinātas darba dienas veicināšanai.
“Domāšana un prāta līdzsvars”

Semināra mērķis ir mācīt dalībniekiem labāk parvaldīt savu domāšanu.
Prāts nepārtraukti strādā “aiz skatuves”, cenšoties radīt labāko pasaules attēlojumu kāds ir iespējams. Prāta radītais pasaules attēlojums var būt patiess, daļēji patiess vai nepatiess, un to ir grūti izšķirt. Domāšanā varam iestrēgt negatīvos scenārijos, kas rada papildus stresu. Iepazīst un labāk pārvaldīt savu domāšanu ir šīs nodarbības fokuss.  Kas ir automātiskās domāšanas kļūdas un ar tām saistītie izaicinājumi darbā. Domāšana un subjektīvais stress. Pašnovērošana un līdzsvarots prāts. Mentālā inteliģence. Prāta novērošanas vingrinājumi un treniņš. Praktiski vingrinājumi: Skaņu un domu meditācija. Apzināta viedierīču lietošana un informācijas patērēšana.

„Labvēlība, kā psiholoģiskā līdzsvara pamats”


Semināra mērķis ir mācīt dalībniekiem labāk pieņemt sevi un apkārtējos, uzlabot attiecības, kā arī apgūt praktiskas metodes šo mērķu sasniegšanai.
Prasīgums pret sevi un sevis kritizēšana rada trauksmi un nomāktību. Papildus tam ir negatīvās pārliecības, kurās mēdzam iestigt, tāpēc būt atvērtiem un empātiskiem pret sevi un citiem ir ļoti būtiski. Mēs mēdzam sevi šaustīt vai grūtos brīžos iestigt problēmās un norobežoties no visa. Tas reizēm var radīt bezpalīdzības un bezizejas sajūtu. Īpaši svarīgi sākt ar iejūtību pret sevi, jo tas var mazināt paškritiku, kas raksturīga mūsu personībai. Pamazām mēs ieraugām, ka dažas lietas dzīvē ir mazāk svarīgas nekā sākumā mums šķita, un atklājam, ka tās ir vieglāk atlaist un pārstāt pārspīlēti par tām rūpēties. Praktiski vingrinājumi ietvers labvēlības meditāciju un labsajūtas vērošanas kalendāru.