Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Ilze Dreifelde

Ilze Dreifelde

Psiholoģe, sertificēta psiholoģe, mākslas terapeite, supervīzore

Maģistre psiholoģijā un veselības aprūpē,

psiholoģe, sertificēta mākslas terapeite, sertificēta supervizore.

Ilze ir psiholoģe un mākslas terapeite, ar 16 gadu pieredzi

psiholoģiskajā konsultēšanā darbā gan individuāli, gan ar grupām.

Vairāku publikāciju autore, grāmatu par mākslas terapiju un

supervīziju līdzautore.

www.arttherapy.lv; www.supervizija.lv

 

Lai pieteiktos individuālajai sesijai, lūdzu zvaniet Ilzei pa tel. 26328834.

 

PSIHOLOGA KONSULTĀCIJAS

 

 

Piedāvā individuālās un grupu psiholoģiskās konsultācijas par dažādām dzīves situācijām jauniešiem un pieaugušajiem.

 

Individuālās konsultācijas cena

 (60min) - 30.00 €

Individuālā konsultācija jauniešiem

(50min) – 25.00 €

MĀKSLAS TERAPIJA

 

Piedāvā vizuāli plastiskās mākslas terapiju jauniešiem un pieaugušajiem, izmantojot dažādus vizuāli plastiskās mākslas materiālus.

Vizuālā māksla ir kā alternatīva valoda, kas var palīdzēt ne tikai pārvarēt un rast risinājumu dažādās dzīves grūtībās, bet arī vairot prieku.

Mākslas terapija individuāla sesija

(60min) – 30.00 €

Mākslas terapija individuāla sesija

(90min) 35.00 €

SUPERVĪZIJAS

 

Piedāvā individuālās un grupu supervīzijas.

Individuālā supervīzija (60min) – 30.00 €

Grupas supervīzijas cenu nosaka saskaņā ar supervīzijas ilgumu.

 

Supervīzija ir vieta un laiks, kur koleģiāli satikties un pārrunāt visdažādākos ar profesionālo darbību saistītos jautājumus, grūtības un iespējas. Sniegt un saņemt emocionālu atbalstu, dalīties ar pieredzi, vairot zināšanas, gūt jaunas idejas un iedvesmu.

PASNIEDZĒJA DARBS / SEMINĀRI

 

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un Rīgas Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā (RISEBA).

Studiju programmas un kursi:

Stresa un izdegšanas menedžments;

Cilvēkresursu menedžments;

Publiskā runa un argumentācijas māksla;

Grupu vadīšana;

Supervizora profesionālā darbība un ētika;

Konfliktu vadīšana;

Psihoterapijas principi sociālajā darbā, u.c.