Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Indra Majore-Dūšele

Indra Majore-Dūšele

Deju un kustību terapeite, psiholoģe-psihoterapeite, supervīzore

Indrai ir vairāk kā 15 gadus ilga klīniskā darba pieredze, strādājot kā psiholoģei un psihoterapeitei ar bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem psihiskās veselības aprūpes institūcijās un privātpraksē.

Indra pēc pamata izglītības ir klīniskā psiholoģe. Tālākizglītība psihoterapijā ir bijusi saistīta ar Francijas psihoorganiskās analīzes skolu, Zviedrijas Moreno psihodrāmas institūtu un Amerikas Veselības alianses vadītu izglītības programmu vardarbības pret bērnu jautājumos. Daudzās izglītības programmas ir bijis ceļš pretim deju un kustību terapeita kvalifikācijai, ko Indra izjūt kā savu īsteno profesionālo identitāti.

Visas savas profesionālās darbības laikā Indra ir bijusi iesaistīta jauno speciālistu izglītošanā, mācot topošos psihologus un mākslas terapeitus RSU un LU.

1998.gadā sastopoties ar Vipassanas jeb atklāsmes meditācijas pieredzi, meditācija un apzinātības prakse ir kļuvusi par personīgās un arī profesionālas izaugsmes neatņemamu sastāvdaļu.  

 

Curriculum Vitae

 

Izglītība:

2006. – 2009. Rīgas Stradiņa Universitāte, Māszinību fakultāte, Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar specializāciju deju un kustību terapijā

1995.-1998. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas maģistra grāds.

1991.-1995. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Bakalaura grāds psiholoģijā.

Papildus izglītība:

2006.- 2007.Belfāstas Karaliskā Universitāte sadarbībā ar RSU Mākslas terapijas akadēmisko skolu; supervīzora apmācība. Supervīzors.

1997. - 2001. NY Bērnu garīgās veselības alianse; konferenču sērija Austrumeiropas valstīs: “Terapija ar vardarbīgi izmantotajiem bērniem”, sertifikāts par tiesībām strādāt ar vardarbība cietušiem bērniem un vadīt apmācības.

1993. - 1999. Francijas Psihoorganiskās analīzes skola; psihoterapeits, psihoorganiskais analītiķis.

1997. - 1998. Zviedrijas Moreno institūts; psihodrāmas trenera asistents.

Darba pieredze:

2009. – šobrīd Izziņas, atjaunotnes un kultūras centra "Miervidi" speciāliste, psiholoģe, psihoterapeite, deju un kustību terapeite, supervīzore.

2003. – šobrīd  SIA „Rumbas Prakse” valdes locekle; psiholoģe, psihoterapeite, grupu vadītāja, supervizore.

2007. – šobrīd RSU Rehabilitācijas fakultāte; Mākslas terapijas akadēmiskā skola, lektores v.i. Deju un kustību terapijas apakšprogrammas vadītāja.

1998.– šobrīd vieslektore. Latvijas Universitāte; Psiholoģijas katedra, psiholoģijas priekšmetu lektore, supervizore.

2001.-2003. Centrs pret vardarbību “Dardedze”; klīniskais psihologs.

1999. – 2002. SIA b/o “Psihoterapijas prakse”; klīniskais psihologs.

1999. -2003. Latvijas Universitāte, Rīgas Humanitārais institūts; Psiholoģijas nodaļa; lektore.

1998. - 2003. Starptautiskā Universitāte Pasaules teātra pieredze; zinātniski pētnieciskā laboratorija, kurss radošajā psiholoģijā, deju un kustību terapijā, grupas vadītāja.

1996.- 1998. Valsts Psihiskās veselības aprūpes centrs; psihologs.

1994.-1996. mācību gadi. Rīgas Komercskola; psiholoģijas skolotāja un psiholoģisko treniņu vadītāja.

1993./1994. mācību gads. Rīgas Valsts Tehnikums; psiholoģijas skolotāja.

1992./1993. mācību gads. Rīgas 3.vidusskola; veselības mācības skolotāja.

Publikācijas un autordarbi:

Mārtinsone K., Mihailova S.,  Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. – 135.

Mākslas terapija: teorija un prakse. / Sast. Mārtinsone  K. – Rīga: Drukātava, 2009. – 520.

Metodiskais video materiāls „Deju un kustību terapijas metode ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām”, 2004. Velku fonds, Filmu studija DEVIŅi

Rokasgrāmata skolotājiem “Kā palīdzēt vardarbībā cietušam bērnam”; ISBN 9984-9427-0-8; Rīga 1999/2000