Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Deju un kustību terapija

Deju un kustību terapija (DKT) ir mākslas terapijas veids, kas izmanto deju un kustību, lai uzlabotu Jūsu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību.

Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze dejā, lai varētu piedalīties deju un kustību terapijā.

Tādēļ, ka mūsu ķermenis un psihe ir savstarpēji mijiedarbīga sistēma, izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas Jūsu emocionālajā stāvoklī. Deju un kustību terapijas procesā tiek radīta vide, kurā ir iespējams radoši izpaust savas domas, jūtas un sajūtas un tādējādi panākt izmaiņas kustību stilā, nonākt pie izmaiņām emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā. Dejā cilvēka fiziskie, emocionālie, intelektuālie un garīgie procesi savienojas vienā veselumā, kur pats cilvēka ķermenis bez starpniekiem ir gan instruments, gan radītājs.

Deju un kustību terapijas sesiju veido saruna ar terapeitu, radoša kustību aktivitāte, kurā tiek izmantota gan mūzika, gan palīgmateriāli (audumi, bumbas, lakati u.c.) un Jūsu pārdomas par radošajā procesā pieredzēto.

Šo terapiju var ieteikt, ja:

  • Jums ir emocionālas grūtības, neatrisināti konflikti vai pārmērīgs stress
  • Jūs vēlaties veicināt sevis izpēti un izpratni, attīstīt savu personību, pilnveidot komunikācijas iemaņas
  • Jūs piedzīvojat intensīvus pārdzīvojumus, bet ir pārāk grūti par tiem runāt
  • Jums ir neapmierinātība ar savu ķermeņa tēlu, personiskās grūtības izpaužas ķermeniskā formā (grūtības atslābināties, sāpes ķermenī u.c.)
  • Jums ir trauksme attiecībā uz fizisku kontaktu, tuvību vai uzticēšanos 
  • traumas vai pārdzīvojumu dēļ esat zaudējis pašpārliecību, izjūtu par iekšējo spēku
  • Jums ir sarežģīts dzīves periods – zaudējums, krīze, izmaiņas
  • jūtaties „iestrēdzis” kādās problēmās, vai ja vispārīgā izjūta par savu dzīvi ir, ka kaut kas nav pareizi
  • Jums ir grūtības izmantot verbālu saskarsmi
  • Jūs vēlaties veltīt laiku sev - savām emocionālajām, fiziskajām, sociālajām un garīgajām vajadzībām

Deju un kustību terapeite: Indra Majore-Dūšele

Jums ir iespēja izvēlēties individuālu, grupas deju un kustību terapiju vai deju un kustību terapijas semināru.

Informācija par deju un kustību terapiju mākslas terapijas mājas lapā >> lasīt tālāk