Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

DKT grupa

Deju un kustību terapija (DKT) ir mākslas terapijas veids, kas izmanto deju un kustību, lai uzlabotu Jūsu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību.

Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze dejā, lai varētu piedalīties deju un kustību terapijā.

 

Tādēļ, ka mūsu ķermenis un psihe ir savstarpēji mijiedarbīga sistēma, izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas Jūsu emocionālajā stāvoklī. Deju un kustību terapijas procesā tiek radīta vide, kurā ir iespējams radoši izpaust savas domas, jūtas un sajūtas un tādējādi panākt izmaiņas kustību stilā, nonākt pie izmaiņām emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā. Dejā cilvēka fiziskie, emocionālie, intelektuālie un garīgie procesi savienojas vienā veselumā, kur pats cilvēka ķermenis bez starpniekiem ir gan instruments, gan radītājs.

Deju un kustību terapijas sesiju veido saruna ar terapeitu, radoša kustību aktivitāte, kurā tiek izmantota gan mūzika, gan palīgmateriāli (audumi, bumbas, lakati u.c.) un Jūsu pārdomas par radošajā procesā pieredzēto.

Lasīt vairāk

Deju un kustību terapijas grupa dod iespēju:

 • attīstīt sevis apzināšanos un pieņemšanu
 • paaugstināt pašvērtību, veicināt pozitīvu priekšstatu par savu ķermeni
 • attīstīt kustību koordināciju, mazināt sasprindzinājumu
 • attīstīt sociālās prasmes, pilnveidot komunikācijas iemaņas un attīstīt uzticēšanos attiecībās
 • izpētīt eksistenciālos jautājumus (dzīves jēga, izvēle, atbildība u.c.)
 • pārdzīvot zaudējuma pieredzi un izvēles iespējas
 • izprast un pieņemt savu emocionālo un fizisko stāvokli
 • veicināt fiziskās, domāšanas un emocionālās izmaiņas
 • nonākt kontaktā ar iekšējiem resursiem un radošo potenciālu
 • dalīties ar citiem savā pieredzē un pārdzīvojumā, sniegt atbalstu citiem
 • saņemt atbalstu, iedrošinājumu, atgriezenisko saikni no citiem grupas dalībniekiem

Norises laiks:

no 2018.gada 30. oktobra.

Grupa notiks 1x nedēļā - 4x mēnesī, otrdienās no plkst. 18.30 - 20.15. Katra terapijas sesija ir 1st. un 45 min.gara. Grupā ir 8-10 dalībnieki. Grupa turpināsies 25 reizes, izņemot pāris nedēļas ap Ziemassvētkiem.

Cena par vienu nodarbību ir 22 eiro.

Lai iesaistītos deju un kustību terapijas grupā, Jums ir jāapņemas ievērot grupas darba noteikumi:

 • Konfidencialitāte – viss, kas piedzīvots grupā un uzzināts par citiem grupas dalībniekiem, paliek grupā. Jūs nedrīkstat stāstīt par grupas dalībniekiem, viņu un savu pieredzi ārpus grupas.
 • Drošība – Jūs apņematies atbildīgi izturēties pret savu un citu fizisko drošību, Jums ir tiesības neiesaistīties kādā no aktivitātēm un pārtraukt sarunu par sevi pašu.
 • Godīgums – Jums ir tiesības neiesaistīties sarunā vai noklusēt, bet ja Jūs runājat – tad patiesi.
 • Cieņa pret laiku – Jūs apņematies piedalīties noteikto sesiju skaitu, par kuru ir slēgta vienošanās. Jums ir jāsamaksā par sesiju uz kuru neierodaties.
 • Brīvība un atbildība – Jums ir brīvība atstāt grupu pirms grupas darbības beigām, bet atbildība - pamatot grupai un terapeitam savu pieņemto lēmumu.

Lai iesaistītos grupā, nepieciešams:

 • iepriekš tikties ar terapeiti individuālā sarunā (bez maksas).

Deju un kustību terapeite - Indra Majore-Dūšele >> lasīt tālāk

2018.10.11. - atlikusi 1 dalības vieta! Ja uz to brīdi, kad jūs pieteiksieties visas dalības vietas būs aizņemtas, tad mēs iekļausim jūsu pieteikumu gaidītāju sarakstā un dosim ziņu par iespēju piedalīties pēc tam, kad būs pabeigtas intervijas ar visiem dalībniekiem.

Pieteikties