Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Psihologs un psihoterapeits

Psiholoģiskā konsultēšana ir īpaši veidots process, kas palīdz risināt psiholoģiskās grūtības, veicina emocionālo līdzsvarotību, darbības produktivitāti un personības attīstību. Parasti psiholoģiskā konsultēšana ir orientēta uz konkrētas problēmsituācijas risinājumu, tā palīdz aktualizēt jūsu resursus, plānot savu darbību un izdarīt izvēles. Psihologs šajā procesā palīdz noformulēt mērķus, palīdz izpētīt dažādus problēmas, grūtību aspektus, sniedz atbalstu un izaicinājumu procesā, kurā jūs pats meklējat atbildes uz saviem jautājumiem un pats pieņemat lēmumus.

Psiholoģiskās konsultēšanas ilgums ir atkarīgs no problēmas rakstura, tomēr parasti ir nepieciešamas 8-10 sesijas, lai pārmaiņas varētu ienest dzīvē. Sesijas parasti notiek 1x nedēļā un ir 45-55 minūtes garas.

Ir grūti noteikt principālas atšķirības starp psiholoģisko konsultēšanu un psihoterapiju, no klienta skatu punkta raugoties - tie ir līdzīgi procesi.

Psihoterapija parasti ir ilgstošāks process par konsultēšanu, tā ir piemērota dziļākai personības problēmu analīzei, orientējoties arī uz tās neapzinātiem procesiem un personības struktūras pārmaiņām.

Psihoterapija ir zinātniski pamatota profesionāla darbība, kas palīdz radīt izmaiņas uzvedībā, domāšanas procesos, emocijās un rakstura īpatnībās, tā uzlabo indivīda komunikāciju ar citiem un veicina personības iz­augsmi.

Sesijas var notikt 1-2 x nedēļā un ir 45-55 minūtes garas. Kopējais sesiju skaits var ļoti atšķirties dažādiem klientiem, sākot ar 10-16 sesijām, līdz vairāku gadu ilgam psihoterapijas procesam.

Konsultācijas cena

Pieaugušajiem: 60 - 67 eiro

Psiholoģe-psihoterapeite

Indra Majore-Dūšele >> lasīt tālāk

Konsultācijas notiek otrdienās, trešdienās un ceturtdienās

Pieteikšanās notiek pa tālruni: 2 95 777 64