Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Vizuāli plastiskā mākslas terapija

Kas ir mākslas terapija?

Vizuāli plastiskā mākslas terapija (VPMT) ir mākslas terapijas veids, kurā izmanto mākslu un radošo procesu terapeitiskā kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labsajūtu.

Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības attēlot – uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotāku mākslinieciskās izpausmes veidu. Mākslas terapijā tiek izmantotas sarunas, bet var notikt arī sarunas „bez vārdiem”.

Mākslas terapijā svarīgs ir gan radošais process, gan darba rezultāts, pārdomas un arī saruna ar mākslas terapeitu pēc radošā procesa. Tas gan vairāk saistīts ar katra vēlmēm un iespējām.

Mākslas terapija notiek drošā un atbalstošā vidē profesionāla mākslas terapeita klātbūtnē, kas palīdz mērķtiecīgi organizēt un vadīt mākslas terapijas procesu atbilstoši katra vajadzībām, vēlmēm un iespējām.

Mākslas terapija ir domāta visiem vecumiem: bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem, senioriem.

Vizuāli plastisko mākslas terapiju iesaka:

  • rehabilitācijas procesā;
  • garīgu, somatisku un psihosomatisku saslimšanu gadījumā;
  • psiholoģisku, sociālu un emocionālu grūtību gadījumos;
  • dzīves situācijās, kad nav noteiktu grūtību, bet cilvēka mērķis ir radoša pašizpausme, personības izaugsme un dzīves kvalitātes uzlabošana.

Centrā Miervidi Jūs varat pieteikties uz VPMT individuālo sesiju.

 

Vizuāli plastiskā mākslas terapeiti

Ilze Dreifelde

Individuālās sesijas ilgums: 60-90 minūtes, bērniem 30-40 minūtes.

Konsultāciju cenas
Psihologa konsultācija: 45 eiro (60 min).
Mākslas terapijas konsultācija: 50 eiro (60 min) vai 60 eiro (90 min).

Lai pieteiktos individuālajai sesijai, lūdzu zvaniet Ilzei pa tel. 26328834.