Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Par projektu

Par otro projektu “Mobilās lietotnes Miervidi pakalpojumu klāsta papildināšana” (Projekts nr.:20-04-AL04-A019.2103-000006).

No 2022. gada 8. aprīļa visiem interesentiem ir pieejama mobilās lietotnes Miervidi atjaunotā versija!

Klientiem jaunajā mobilajā lietotnē ir pieejams:

  • Veidot savu dienasgrāmatu,
  • Pieejama daudzpusīgāka jūsu prakses statistika,
  • Jauna audio lekciju sadaļa.
  • Aktīvākajiem praktizētājiem būs iespēja tikties kopīgos tiešsaistes pasākumos ar citiem meditētājiem un meditācijas skolotājiem.
  • Apzināto pastaigu cienītājiem ceļojumu galamērķi būs pieejami arī angļu un krievu valodās.

SIA MIERVIDI 2021. gadā relalizēja projektu “Mobilās lietotnes Miervidi pakalpojumu klāsta papildināšana”. 2020. gada 11. decembrī Lauku Atbalsta Dienestā tika apstiprināts projekts mobilās lietotnes funkcionalitātes paplašināšanai.
Projekts tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa ietvaros. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros.


Dotajam projektam ir ļoti daudzpusīgs pakalpojumu klāsts, kas atbilst vairākām PIerīgas iedzīvotāju, vietējo uzņēmumu, organizāciju un arī pašvaldību vajadzībām, jo mobilā lietotne ietver daudzpusīgu funkcionalitāti. Pirmkārt, mobilās lietotnes CEĻO sadaļa piepilda Mārupes un Olaines novadu iedzīvotāju vajadzības pēc rekreācijas dabā un veicina reģiona atpazīstamību kopumā, jo piesaista ceļotājus Babītes, Mārupes un Olaines novadiem no citiem reģioniem, kā arī dotā projekta papildinājumi veicina lielāku vietējo uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju atpazīstamību, kā arī piesaistīt angļu un krievu valodā runājošus tūristus un klientus. Otrkārt, mobilās lietotnes sadaļa “Meditē” palīdz apgūt iedzīvotājiem stresa vadības un rekreācijas prasmes un Treškārt jaunā sadaļa “Kursi” palīdzēs sniegs iedzīvotājiem attālināti un tiešsaistē saņemt mūžizglītības pakalpojumus. Mobilajā lietotnē ietvertie produkti ir attiecināmi uz klientiem sākot no 5 gadu vecuma un līdz sirmam vecumam. Tajos ietvertais izglītojošais saturs veicinās ar stresa mazināšanu un psiholoģisko līdzsvaru saistīto dzīves prasmu attīstīšanu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Izmēģiniet lietotni bez maksas App Store vai Google Play

 

Par pirmo projektu “Mobilā aplikācija iedzīvotāju rekreācijai un tūrisma veicināšanai” (Projekts nr.:17-04-AL04-A019.2103-000009).

Audio meditācijas veselībai, stresa un nemiera mazināšanai, labākam miegam un līdzsvaram, veselībai un labam garastāvoklim.

Īsas meditācijas aizņemtajiem, saprotamas meditācijas bērniem un SOS vingrinājumi pēkšņām krīzes situācijām.Apkopojot pieredzē uzkrāto un apzinātības zinātnē pierādīto, MIERVIDI profesionāļi,  ir izveidojuši pirmo meditācijas un apzinātības ceļvedi latviešu valodā.

Lietotne piedāvā apgūt un praktizēt apzinātības meditācijas, kuras varēsi lietot patstāvīgi savā ikdienā un Tevi pavadīs profesionāļu veidoti ceļveži meditācijas praksēm latviešu valodā.

Lietotne piedāva arī apzinātu ceļošanu, lai ar atvērtu sirdi un vērojošu prātu apceļojot Latviju, Tu varētu ieraudzīt daudz kā jauna un arī sajusties labāk. Visi ceļojumu galamērķi ir papildināti ar apzinātības vingrinājumiem dabas taku un sevis izzināšanai, sākotnēji Pierīgā un vēlāk arī visā Latvijā.

 

Mobilajā lietotnē pieejamas audio meditācijas, kuras izveidojuši Centra Miervidi speciālisti - Indra Majore-Dūšele un Sandis K. Dūšelis

Tāpat mobilajā lietotnē pieejami dabas skaņu ieraksti, kuru autors ir Maksims Šenteļejvs

Par projektu

Projekts „Mobilā aplikācija iedzīvotāju rekreācijai un tūrisma veicināšanai” īstenots ar mērķi gan veicināt iedzīvotāju rekreāciju izmantojot apzinātības prakses metodoloģiju, gan veicināt tūrismu pierīgā un konkrēti Babītes, Mārupes un Olaines novados, kā arī paplašināt darbības teritoriju vēlākajos projekta attīstības posmos.

Projektā tika iegādāts mobilās lietotnes programnodrošinājums un mārketinga pakalpojumi. Projektu īsteno uzņēmums SIA “Miervidi”, adrese: Pīlādžu iela 6, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas-  biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektā tika izstrādāts mobilās lietotnes programnodrošinājums un iegādāti mārketinga pakalpojumi. Projektu īsteno uzņēmums SIA “Miervidi”, adrese: Pīlādžu iela 6, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā http://www.pierigaspartneriba.lv/ un sociālajos portālos https://www.facebook.com/pierigaspartneriba/

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm