Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Cigun

- Džun Juaņ Cigun

Jēdziens „ Cigun ” ķīniešu valodā tiek aprakstīts ar diviem hieroglifiem „Ci” un ”Gun”. „Ci” nozīmē iekšējā enerģija, bet ”Gun” – darbs, tātad Cigun tiešā nozīmē ir darbs ar iekšējo enerģiju.

 

Šo dzīvības enerģiju hinduisti dēvē par prānu, ķīnieši par ci, bet japāņi par ki. Iekšējai enerģijai ir milzīga nozīme: atjaunojot dzīvības enerģiju, cilvēks kļūst vesels un spēcīgs, jo tieši enerģijas trūkums ir slimību cēlonis. Papildinot un pilnveidojot šo iekšējo enerģiju, cigun praktizētājs spēj ne tikai nostiprināt veselību, bet arī palēnināt novecošanās procesu, pagarināt dzīvi, attīstīt radošās spējas, nostiprināt garu un dziļāk izzināt pasauli. Ar Cigun cilvēks kļūst mierīgs, jo iemācās pārvarēt traucējušās domas un emocijas. Nodarbībās mēs apgūsim vienkāršus paņēmienus, kas ļauj uzņemt dzīvības enerģiju no apkārtējās vides, to līdzsvarot un pilnveidot.

Džun Juaņ Cigun sistēma pieder pie Cigun augstākajiem līmeņiem. Tā neprasa kļūt par ķīnieti, bet gan padara mūsu pasaules redzējumu pilnīgāku, tā nav saistīta ne ar kādu reliģiju, tai nav nekādu ideoloģisku mērķu. Cilvēks Cigun mācībā tiek aplūkots kā vienota Visuma daļa, kas ir ar to nesaraujami saistīta un darbojas kopā ar dabu, ar Debesu un Zemes spēkiem. Bet tā taču ir kādreiz bijis arī pie mums, Latvijā, tikai mēs to esam piemirsuši.

Cigun nodarbības notiek pirmdienā un ceturtdienās no 18:00 - 21:00

Lai apmeklētu nodarbības jums vispirms ir jāapgūst Cigun 1. līmeņa izglītība. Par iespēju to apgūt vairāk jautājiet pasniedzējai. Kontaktinformācija ir norādīta zemāk.

Nodarbības, nometnes un seminārus vada:

Vita Riekstiņa

Vita ir meistara Sjui Mintana tiešā skolniece. 2009. gada augustā izieta padziļināta Cigun apmācība Ķīnā, Šaoliņā, meistara Sjui Mintana vadībā. Ar Džuņ Juaņ Cigun nodarbojas kopš 2006.gada janvāra. Vitas pirmais Cigun skolotājs ir Aleksandrs Busse, pie kura apgūtas trīs Cigun pakāpes. Ceturtā pakāpe izieta pie meistara Sjui Mintana. Kā Džun Juaņ Cigun sastāvdaļu meistara Sjui Mintana vadībā Vita ir apguvusi enerģijas un informācijas Domu tēlu medicīnas apmācības 1.pakāpi. Apgūtas arī Reiki 1. un 2. pakāpe.

>> lasīt tālāk

Vienas 3 stundu nodarbības cena 10 eiro

Studentiem/ ISIC karšu īpašniekiem un pensionāriem 20% atlaide

Abonementu lietošanas noteikumi:

  • mēneša abonementu var iegādāties tikai uz 4 nodarbībām pēc kārtas;
  • mēneša abonemets ir jāizmanto tikai viena mēneša ietvaros;
  • neapmeklētās nodarbības netiek pārnestas uz nākamā mēneša abonementu!

Pieteikšanās:

pie Vitas Riekstiņas: mob t. 29143930, e-pasts vita.riekstina@gmail.com