Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Cigun 1. pakāpes izglītība

2022. gada 13. novembris

Norises laiks: 10:00 - 15:00

Džun Juaņ Cigun

Jēdziens „ Cigun ” ķīniešu valodā tiek aprakstīts ar diviem hieroglifiem „Ci” un ”Gun”. „Ci” nozīmē iekšējā enerģija, bet ”Gun” – darbs, tātad Cigun tiešā nozīmē ir darbs ar iekšējo enerģiju.

Šo dzīvības enerģiju hinduisti dēvē par prānu, ķīnieši par ci, bet japāņi par ki. Iekšējai enerģijai ir milzīga nozīme: atjaunojot dzīvības enerģiju, cilvēks kļūst vesels un spēcīgs, jo tieši enerģijas trūkums ir slimību cēlonis. Papildinot un pilnveidojot šo iekšējo enerģiju, cigun praktizētājs spēj ne tikai nostiprināt veselību, bet arī palēnināt novecošanās procesu, pagarināt dzīvi, attīstīt radošās spējas, nostiprināt garu un dziļāk izzināt pasauli. Ar Cigun cilvēks kļūst mierīgs, jo iemācās pārvarēt traucējušās domas un emocijas. Nodarbībās mēs apgūsim vienkāršus paņēmienus, kas ļauj uzņemt dzīvības enerģiju no apkārtējās vides, to līdzsvarot un pilnveidot.

Džun Juaņ Cigun sistēma pieder pie Cigun augstākajiem līmeņiem. Tā neprasa kļūt par ķīnieti, bet gan padara mūsu pasaules redzējumu pilnīgāku, tā nav saistīta ne ar kādu reliģiju, tai nav nekādu ideoloģisku mērķu. Cilvēks Cigun mācībā tiek aplūkots kā vienota Visuma daļa, kas ir ar to nesaraujami saistīta un darbojas kopā ar dabu, ar Debesu un Zemes spēkiem. Bet tā taču ir kādreiz bijis arī pie mums, Latvijā, tikai mēs to esam piemirsuši.

Džun Juaņ Cigun izglītības 1. pakāpes seminārā uzzināsiet par U-Sin piecu pirmelementu sistēmu, kas izskaidro arī dažādu emociju ietekmi uz mūsu iekšējiem orgāniem. Jūs apgūsiet vienkāršākos savas enerģijas sabalansēšanas un savas pašsajūtas uzlabošanas paņēmienus. Seminārs ir veidots tā, lai jūs varētu apgūt, gan Cigun pamatus, gan nostiprināt praksi.

Cigun pirmās pakāpes - Izglītības norises datumi:

  1. 2022. gada 12. un 13. novembrī no 10:00 - 15:00

Visi ieplānoto semināru datumi ir atrodami ŠEIT

Viens 1.pakāpes seminārs aptver 2 brīvdienu tikšanās reizes un 3 pirmdienu vakara nosarbības, kuras notiek Miervidos pirmdienās plkst. 18.00-21.00.

Izglītības cena: 100 eiro (semināra cenā iekļautas 2 semināra dienas + 3

cigun nodarbības);

Atkārtots izglītības kursa apmeklējums  50 eiro, un tas neiekļauj regulāro nodarbību apmaksu.

Pasniedzējs:

Jānis Rozenvalds

Džun Juaņ cigun pirmās pakāpes instruktors.
Ar Džun Juaņ cigun nodarbojas kopš 2014. gada janvāra. Izgājis visas četras šīs skolas pakāpes skolas dibinātāja, Meistara Sjui Mintana vadībā.
2018. gada rudenī ieguvis Džun Juaņ cigun instruktora sertifikātu, apgūstot metodes pasniegšanu
pie Sjui Mintana un Tamāras Martinovas.

Kopš 2007. gada arī improvizācijas teātra aktieris. Izmantojot improvizācijas teātra pamatus šobrīd pasniedz atbrīvošanos publikas priekšā, kā nebaidīties no kļūdīšanās un kā izmantot improvizāciju valodas pasniegšanas apguvē.

Pieteikšanās:

E-pasts: rozenvalds@gmail.com

Pieteikties