Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Cigun 1. pakāpes izglītība

2023. gada 7. maijs

Norises laiks: 10:00 - 17:00

Džun Juaņ Cigun

Jēdziens „ Cigun ” ķīniešu valodā tiek aprakstīts ar diviem hieroglifiem „Ci” un ”Gun”. „Ci” nozīmē iekšējā enerģija, bet ”Gun” – darbs, tātad Cigun tiešā nozīmē ir darbs ar iekšējo enerģiju.

Ciguns ir ļoti sena ķīniešu prakse, kuras mērķis ir uzlabot mūsu dzīves kvalitāti kopumā, visos tā aspektos:

  • tas sakārto fizisko veselību
  • uzkrāj enerģiju
  • nolīdzsvaro un attīsta prātu

Bet to, kā tieši ciguns strādā vislabāk var saprast darot un pavērojot rezultātus pašam, jo prakses mērķis ir saistīts ar paša pieredzi - kā cilvēks pieredz savu ikdienu.
Džun Juaņ cigun sistēmā ir ļoti būtiski, lai pats praktizētājs izprot ko dara, tādēļ lai apgūtu praksi viss sākas no pirmās pakāpes semināra, kurā ne tikai apgūstam pašus vingrinājumus, bet saprotam no kuriens šīs zināšanas nāk, uz kādiem konceptiem prakse balstās, ko praktiski pielietojamu varam iegūt no senajiem ķīniešu domātājiem, tradicionālās ķīniešu medicīnas un citiem principiem. Prakse sastāv no meditācijām un vienkāršiem fiziskiem vingrinājumiem, kurus var izpildīt jebkurš. Nekāds īpašs tērps praksei nav nepieciešams.

Cigun pirmās pakāpes - Izglītības norises datumi:

2022. gada 6. un 7. maijā no 10:00 - 17:00 (ar pusdienas laika pauzi)

Šo dzīvības enerģiju hinduisti dēvē par prānu, ķīnieši par ci, bet japāņi par ki. Iekšējai enerģijai ir milzīga nozīme: atjaunojot dzīvības enerģiju, cilvēks kļūst vesels un spēcīgs, jo tieši enerģijas trūkums ir slimību cēlonis. Papildinot un pilnveidojot šo iekšējo enerģiju, cigun praktizētājs spēj ne tikai nostiprināt veselību, bet arī palēnināt novecošanās procesu, pagarināt dzīvi, attīstīt radošās spējas, nostiprināt garu un dziļāk izzināt pasauli. Ar Cigun cilvēks kļūst mierīgs, jo iemācās pārvarēt traucējušās domas un emocijas. Nodarbībās mēs apgūsim vienkāršus paņēmienus, kas ļauj uzņemt dzīvības enerģiju no apkārtējās vides, to līdzsvarot un pilnveidot.

Džun Juaņ Cigun sistēma pieder pie Cigun augstākajiem līmeņiem. Tā neprasa kļūt par ķīnieti, bet gan padara mūsu pasaules redzējumu pilnīgāku, tā nav saistīta ne ar kādu reliģiju, tai nav nekādu ideoloģisku mērķu. Cilvēks Cigun mācībā tiek aplūkots kā vienota Visuma daļa, kas ir ar to nesaraujami saistīta un darbojas kopā ar dabu, ar Debesu un Zemes spēkiem. Bet tā taču ir kādreiz bijis arī pie mums, Latvijā, tikai mēs to esam piemirsuši.

Džun Juaņ Cigun izglītības 1. pakāpes seminārā uzzināsiet par U-Sin piecu pirmelementu sistēmu, kas izskaidro arī dažādu emociju ietekmi uz mūsu iekšējiem orgāniem. Jūs apgūsiet vienkāršākos savas enerģijas sabalansēšanas un savas pašsajūtas uzlabošanas paņēmienus. Seminārs ir veidots tā, lai jūs varētu apgūt, gan Cigun pamatus, gan nostiprināt praksi.

 

Citi ieplānoto semināru datumi ir atrodami ŠEIT

Viens 1.pakāpes seminārs aptver 2 brīvdienu tikšanās reizes un 3 pirmdienu vakara nosarbības, kuras notiek Miervidos pirmdienās plkst. 18.00-21.00.

Izglītības cena: 100 eiro (semināra cenā iekļautas 2 semināra dienas + 3

cigun nodarbības);

Atkārtots izglītības kursa apmeklējums  50 eiro, un tas neiekļauj regulāro nodarbību apmaksu.

Pasniedzējs:

Jānis Rozenvalds

Džun Juaņ cigun pirmās pakāpes instruktors.
Jānis ar cigun nodarbojas kopš 2014.gada un visas četras Džun Juaņ (Zhong Yuan qigong) skolas pakāpes apguvis pie skolas dibinātāja un meistara Sju Mintana (Xu Mingtang) un vairākkārt izgājis instruktora apmācību pie Tamāras Martinovas un meistara Sju Mintana.
Kopš 2007. gada arī improvizācijas teātra aktieris. Izmantojot improvizācijas teātra pamatus šobrīd pasniedz atbrīvošanos publikas priekšā, kā nebaidīties no kļūdīšanās un kā izmantot improvizāciju valodas pasniegšanas apguvē.

Pieteikšanās:

E-pasts: cigun@janisrozenvalds.lv

Pieteikties